Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om Centrum för Öresundstudier

Vad vi gör

Centrum för Öresundsstudier (CORS) är en nätverksorganisation som fokuserar på att skapa möten både mellan forskare och mellan forskare och aktörer utanför universitet. Centrum för Öresundsstudier arbetar för samverkan med det omgivande samhället i frågor rörande Öresundsregionen, gränsstudier och regionstudier.

Centrum för Öresundsstudier fokuserar på gränsregioner och i synnerhet på Öresundsregionen. Öresundsregionen är en transnationell region, det vill säga en region som består av och påverkar mer än ett land, och vi använder Öresundsregionen som en empirisk undersökningsyta för att testa hur olika gränser tar sig form just här. Utifrån idén om gränsen som både en barriär och en motor är centrumbildningen en plattform för kritiska diskussioner i frågor som är relevanta för en rad olika transnationella processer, till exempel migrationsmönster, miljö- och klimatfrågor, identitet och politik, kulturarv och teknik.

Centrum för Öresundsstudiers nätverksarbete har olika former, exempelvis:

  • Seminarier, workshops och konferenser
  • Bokutgivning
  • Tidskriftsutgivning
  • Forskningsprojekt

Du kan läsa om Centrum för Öresundsstudiers uppdrag i våra föreskrifter

Centrum för Öresundsstudiers ledning

Föreståndare för Centrum för Öresundsstudier är Johanna Rivano Eckerdal. Centrum för Öresundsstudier har en styrelse bestående av personer från Samhällsvetenskapliga fakulteten, Humanistiska och teologiska fakulteterna, Juridiska fakulteten, Lunds Tekniska Högskolan (LTH), Institutionen för kulturvetenskaper samt externa organisationer och verksamheter. Styrelsen träffas i genomsnitt fyra gånger per år.

Porträttfotografi på Johanna Rivano Eckerdal

Kontakt

Johanna Rivano Eckerdal
Föreståndare

johanna [dot] rivano_eckerdal [at] kultur [dot] lu [dot] se
+46 46 222 30 35

Bild på Mia Krokstäde, Foto: Axel Vikström

Kontakt

Mia Krokstäde
Koordinator och kommunikationsansvarig

mia [dot] krokstade [at] cors [dot] lu [dot] se (mia[dot]krokstade[at]cors[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 46 19