Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hanne Sanders

Hanne Sanders är historiker från Köpenhamn och disputerade 1995 i Stockholm. Sedan 1993 är Sanders verksam i Lund, nu som professor i historia och föreståndare för forskarskolan i historia. Sanders är kulturhistoriker med intresse för religion, nationalism, sekularisering och statsgränser och dessas kulturella betydelser i människors vardag. Tidsmässigt har Sanders rört sig från 1100-talet till idag och utgår gärna från historisk förändring och ett icke-nationellt perspektiv. Särskilt har Sanders forskat om 1800-talets väckelser i Danmark-Sverige och Öresundsregionen från Skånes övergång till Sverige fram till i dag. Hanne Sanders var fram till och med 2011 föreståndare för Centrum för Öresundsstudier (som då hette Centrum för Danmarksstudier) och påbörjade den bokserie som CORS fortfarande ger ut. I bokserien har Sanders författat eller varit redaktör för Skandinavism: En rörelse och en idé under 1800-talet (red. Magdalena Hillström & Hanne Sanders, 2014); Det politiska äktenskapet: 400 års historia om familj och reproduktion (red. Bente Rosenbeck & Hanne Sanders, 2010); Flytande gränser: Dansk-svenska förbindelser efter 1658 (red. Anders Palm & Hanne Sanders, 2010); Efter Roskildefreden 1658: Skånelandskapen och Sverige i krig och fred (Hanne Sanders, 2008); Öresundsgränser: Rörelser, möten och visioner i tid och rum (red. Fredrik Nilsson, Hanne Sanders & Ylva Stubbergaard, 2007); Nyfiken på Danmark – klokare på Sverige (Hanne Sanders, 2006); Vid gränsen: Integration och identiteter i det förnationella Norden (red. Harald Gustafsson & Hanne Sanders, 2006); Ett annat 1100-tal: Individ, kollektiv och kulturella mönster i medeltidens Danmark (red. Peter Carelli, Lars Hermanson & Hanne Sanders, 2004) samt Grundtvig – nyckeln till det danska? (red. Hanne Sanders & Ole Vind, 2003).


Du finner mer information om Sanders forskningsprojekt och publikationer på Sanders personalsida samt på Sanders sida i Lunds universitets forskningsportal.

Kontakt

Hanne Sanders

Hanne Sanders

hanne [dot] sanders [at] hist [dot] lu [dot] se (hanne[dot]sanders[at]hist[dot]lu[dot]se)