Hanne Sanders är historiker från Köpenhamn och disputerade 1995 i Stockholm. Sedan 1993 är Sanders verksam i Lund, nu som professor i historia och föreståndare för forskarskolan i historia. Sanders är kulturhistoriker med intresse för religion, nationalism, sekularisering och statsgränser och dessas kulturella betydelser i människors vardag. Tidsmässigt har Sanders rört sig från 1100-talet till idag och utgår gärna från historisk förändring och ett icke-nationellt perspektiv. Särskilt har Sanders forskat om 1800-talets väckelser i Danmark-Sverige och Öresundsregionen från Skånes övergång till Sverige fram till i dag. Hanne Sanders var fram till och med 2011 föreståndare för Centrum för Öresundsstudier (som då hette Centrum för Danmarksstudier) och påbörjade den bokserie som CORS fortfarande ger ut. I bokserien har Sanders författat eller varit redaktör för Skandinavism: En rörelse och en idé under 1800-talet (red. Magdalena Hillström & Hanne Sanders, 2014); Det politiska äktenskapet: 400 års historia om familj och reproduktion (red. Bente Rosenbeck & Hanne Sanders, 2010); Flytande gränser: Dansk-svenska förbindelser efter 1658 (red. Anders Palm & Hanne Sanders, 2010); Efter Roskildefreden 1658: Skånelandskapen och Sverige i krig och fred (Hanne Sanders, 2008); Öresundsgränser: Rörelser, möten och visioner i tid och rum (red. Fredrik Nilsson, Hanne Sanders & Ylva Stubbergaard, 2007); Nyfiken på Danmark – klokare på Sverige (Hanne Sanders, 2006); Vid gränsen: Integration och identiteter i det förnationella Norden (red. Harald Gustafsson & Hanne Sanders, 2006); Ett annat 1100-tal: Individ, kollektiv och kulturella mönster i medeltidens Danmark (red. Peter Carelli, Lars Hermanson & Hanne Sanders, 2004) samt Grundtvig – nyckeln till det danska? (red. Hanne Sanders & Ole Vind, 2003).


Du finner mer information om Sanders forskningsprojekt och publikationer på Sanders personalsida samt på Sanders sida i Lunds universitets forskningsportal.

Kontakt

Hanne Sanders

Hanne Sanders

hanne [dot] sanders [at] hist [dot] lu [dot] se