Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

På gränsen

om flyktingmottagandets kulturella normer och praktiker
Workshop 17 maj 2017, LUX, Lund

gränskontroll

 

Under 2015 ökade antalet flyktingar som sökte sig till Europa. Som en konsekvens förändrades det politiska klimatet i Europa. Allt fler stater betonade behovet av att begränsa eller förhindra flyktingrörelser till Europa och mellan olika stater inom Europa. Även svenska myndigheter kom att förändra sin officiella syn på och bemötande av flyktingar. Samtidigt kom rörelser i det civila samhället att engagera sig i flyktingmottagandet, inte minst så i Skåne, som var en viktig ankomstpunkt och transitområde. Vid ankomsten mötte därmed flyktingarna inte bara ett nytt land, utan också aktörer från sociala rörelser, religiösa organisationer, kommuner och myndigheter. Ankomsten kan dels karaktäriseras som ett möte mellan olika mottagare och olika ankommande, dels ett möte mellan mottagare som följde olika lagar och regler, men som kanske samtidigt delade vissa grundläggande kulturella normer rörande gästfrihet och tolerans.
 

Centrum för Öresundsstudier samlade forskare och verksamma inom museum och arkiv som arbetade eller hade arbetat med dokumentation och analyser av vad som hände när flyktingar anlände till Sverige hösten 2015, samt vad som hänt därefter. Målsättningen var att deltagare på workshopen skulle dela med sig av sina kunskaper rörande flyktingars upplevelser av sin ankomst och första tid i Sverige samt mottagarnas erfarenheter av detsamma (med mottagare avsågs till exempel grupper eller organisationer i det civila samhället samt företrädare för stat och kommuner). Workshopens deltagare presenterade både dokumentationsprojekt och forskningsstudier samt diskussioner som behandlade fältarbetets, insamlingens och dokumentationens etiska utmaningar.

Workshopen genomfördes med engagerade deltagare och mycket diskussioner. Workshopen kommer att resultera i ett nummer av Gränsløs, där majoriteteten av deltagarna kommer att bidra med artiklar, reflektioner, bilder och essäer.

 

 

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Markus Idvall

Föreståndare
Docent i etnologi

E-post: markus [dot] idvall [at] kultur [dot] lu [dot] se
Telefon:+ 46 46 222 0949

Centrum för Öresundssstudier
Lunds universitet
Campus Helsingborg
Box 882
251 08 Helsingborg

Telefon 046-222 00 00 (växel)