Hur styrs sjukvård av föreställningar om vad som är ett gott liv och en god död?

ALS är en neurodegenerativ sjukdom som kroppens muskler gradvis förtvinar. Den leder till döden genom kvävning när andningsförmåga förlamas. För att förlänga livet kan behandling med permanent respirator ges. Statistik har visat att det är procentuellt färre svenska ALS-patienter som får permanent respirator än danska.

Varför är det så? Vad är det som gör det mindre sannolikt att en människa som insjuknat i ALS i Sverige erbjuds permanent respirator än en människa som insjuknat i samma sjukdom i Danmark?

Detta studeras i en pilotstudie vid Centrum för Öresundsstudier.

Kontaktinformation

Matilda Svensson

Matilda Svensson 
fil.dr i historia

Individ och samhälle, Malmö högskola

+46 40 665 88 31
matilda [dot] svensson [at] mah [dot] se