Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Möten vid Öresund

I Öresundsregionen har det på senare år skett allt intensivare möten mellan danskt och svenskt. Inom den sektor där jag är verksam, arkeologin, har dessa möten bland annat tagit sig uttryck i en intensifierad diskussion kring uttolkningen av arkeologiska fynd och platser i regionen.

Exempel på sådana fynd och platser är centralplatserna med tyngdpunkt i järnåldern och även de vikingatida trelleborgarna.

Syftet med forskningsprojektet Möten vid Öresund är att belysa hur arkeologers rön presenteras och används i en dagsaktuell diskussion om regionala och nationella roller. I Öresundsområdet (dagens Själland och Skåne) finns flera monumentala arkeologiska fenomen som spelar en roll i diskussionen om regionens betydelse såväl idag som i det förflutna.

Järnålderns centralplatser och vikingatidens trelleborgar är företeelser som används för markanta inlägg i diskussionen om regionens betydelse såväl idag som i det förflutna.

Projektet tillhör ett dagsaktuellt tvärvetenskapligt forskningsfält med historiebruk och kulturarvsstudier i fokus, där flera olika ämnen involveras: arkeologi, historia, etnologi, socialantropologi, pedagogik och turismforskning för att nämna några.

Kontaktinformation

Bodil Petersson

Bodil Petersson
bodil [dot] petersson [at] lnu [dot] se