Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Möten vid Öresund

I Öresundsregionen har det på senare år skett allt intensivare möten mellan danskt och svenskt. Inom den sektor där jag är verksam, arkeologin, har dessa möten bland annat tagit sig uttryck i en intensifierad diskussion kring uttolkningen av arkeologiska fynd och platser i regionen.

Exempel på sådana fynd och platser är centralplatserna med tyngdpunkt i järnåldern och även de vikingatida trelleborgarna.

Syftet med forskningsprojektet Möten vid Öresund är att belysa hur arkeologers rön presenteras och används i en dagsaktuell diskussion om regionala och nationella roller. I Öresundsområdet (dagens Själland och Skåne) finns flera monumentala arkeologiska fenomen som spelar en roll i diskussionen om regionens betydelse såväl idag som i det förflutna.

Järnålderns centralplatser och vikingatidens trelleborgar är företeelser som används för markanta inlägg i diskussionen om regionens betydelse såväl idag som i det förflutna.

Projektet tillhör ett dagsaktuellt tvärvetenskapligt forskningsfält med historiebruk och kulturarvsstudier i fokus, där flera olika ämnen involveras: arkeologi, historia, etnologi, socialantropologi, pedagogik och turismforskning för att nämna några.

Kontaktinformation

Bodil Petersson

Bodil Petersson
bodil [dot] petersson [at] lnu [dot] se (bodil[dot]petersson[at]lnu[dot]se)