Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Öresund Comparative Borderlands Research Group

En forskargrupp hos CEMES

En möjlighet för forskare, konstnärer och praktiker i Öresund att tillsammans skapa bred kunskap om villkoren för och erfarenheterna av gränser och gränsland. Forskargruppen är särskilt intresserad av hur gränsdragningar sker i olika sociala, kulturella, historiska och geografiska perspektiv. Genom att använda ett tvärvetenskapligt och jämförande förhållningssätt vill gruppen forma konceptuella ramverk och metoder som skapar medvetenhet, förståelse och handlingskraft kring hur gränser skapas, bebos och politiseras inom, bortom och i anslutning till Öresund. 

A collage of photographies.  To the left the Oresund Bridge, to the right, the Gibraltar Sound. In the middle the photos overlap.

Öresund Comparative Borderlands Research Group är finansierad av Centre for Modern European Studies (CEMES) - An Öresund Network of Lund University, Malmö University and the University of Copenhagen. Forskargruppen har en sida hos CEMES.

Öresund Comparative Borderlands Research Group är en samarbetsplattform som bygger på aktiv dialog om hur gränsarbete i en relativt välmående del av Europa samspelar med en alltmer globaliserad värld. Genom att göra detta strävar gruppen efter att inkludera en mångfald aktörer utöver de som vanligtvis anses utföra gränsarbete i EU-regioner. Gruppen vill hitta nya metoder för att tolka gränsers hybriditet, varför vissa saker - som idéer, människor och varor - får passera över gränser medan andra inte får det, och på vilka sätt de är beroende av geopolitiska gränser. Slutligen vill gruppen utmana de tankar och sätt att göra saker på som framställer gränsinsatser och deras effekter som naturliga och självklara.

Bakgrund

Gränsöverskridande integration är en pelare inom EU, som ser detta som en grund till samhällens välbefinnande. Sedan Nordiska rådet bildades 1952 har de nordiska staterna setts som förebilder i det europeiska regionbyggandet, gällande t.ex. socioekonomi, lagar och miljöfrågor. När Öresundsbron öppnade år 2000 var detta ett exempel på denna långvariga strävan efter en europeisk gemenskap grundad på fri rörlighet för människor och kapital. Men denna "guldålder" för europeisk integration är idag utmanad. Sedan 2015 har både forskare och media i Öresundsområdet uppmärksammat hur motvilja mot flyktingar och migranter normaliseras i den allmänna politiska diskursen, hur ofta och länge gränserna stängs och hur rörligheten begränsas på båda sidor av sundet. De har också sett en växande ojämlikhet både vad gäller socioekonomisk makt och möjligheter för boende i området till utbildning, transport, bostäder och andra förnödenheter. Denna sortens utmaningar är centrala för området kritiska gränsstudier, och i takt med att omständigheterna förändras är det viktigt att kunna redogöra för hur gränser upprättas, relateras till och görs meningsfulla för olika grupper i samhället och i världen.

Mål

  • Tillhandahålla praktiska möjligheter till kunskapsutbyte för människor inom och utanför den akademiska världen, så att dessa kan utforska nya sätt att skildra och redogöra för europeiska gränsdragningsprocesser och utvidgade gränsland
  • Stödja utbildningsaktiviteter och professionell utveckling för studenter och forskare som är intresserade av europeiska gränser och gränsland
  • Koppla samman forskningsgruppens insatser med pågående aktiviteter inom andra EU-forskningskluster med fokus på europeiska gränser och gränsland (seminarier, workshops, etc.)
  • Genom medlemmarnas expertis skapa en kollektiv röst i offentliga debatter om samhällsfrågor som rör gränser, migration, inkludering och regional integration i Öresund 
  • Utveckla metodologiska och konstnärliga metoder som kan användas för att främja den teoretiska förståelsen av de många och komplexa uttryck europeiska gränser tar

Kontakt 

För frågor om aktiviteter, för att anmäla sig till e-postlistan eller för information om att gå med i gruppen, kontakta gruppens koordinatorer.

Kommande aktiviteter

Koordinatorer

Mia Krokstäde
mia [dot] krokstade [at] cors [dot] lu [dot] se (mia[dot]krokstade[at]cors[dot]lu[dot]se )

William Kutz
william [dot] kutz [at] cors [dot] lu [dot] se (william[dot]kutz[at]cors[dot]lu[dot]se)