Experimentell arkeologi i Öresundsregionen, traditioner och visioner

Workshopen arrangerades av Centrum för Danmarksstudier i samarbete med Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet, och Saxo-institutet vid Köpenhamns universitet. Arrangemanget genomfördes under en heldag den 28 maj 2009 i Lund. Workshopen innebar ett möte mellan studenter, lärare och forskare i experimentell arkeologi verksamma i Öresundregionen. Kortare presentationer gavs av deltagarna och diskussioner fördes under dagen kring traditioner och visioner om den experimentella verksamheten och dess olika inriktningar på båda sidor av sundet. Under workshopens gång gavs möjlighet för deltagarna att ta den av den praktiska verksamheten i samband med undervisningen i experimentell arkeologi som under terminen bedrivs på gården till Institutionen för arkeologi och antikens historia, en undervisningsform unik för Lunds universitet.

Inom kort (september 2009) publiceras här en pdf-fil som sammanfattar arrangemanget den 28 maj. 

Experimentell arkeologi

Gruppbild från workshopen den 28 maj 2009

Kontaktinformation

Bodil Petersson
bodil [dot] petersson [at] lnu [dot] se