Gränsløs

Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv

Centrum för Öresundsstudier (CORS) fokuserar på gränsregioner och i synnerhet på Öresundsregionen. Öresundsregionen är en transnationell region, det vill säga en region som består av och påverkar mer än ett land, och vi använder Öresundsregionen som en empirisk undersökningsyta för att testa hur olika gränser tar sig form just här. Som en del i detta arbete arrangerar centret årligen workshops till vilka forskare inbjuds att diskutera angelägna frågor, forskningsansatser och forskningsresultat. 

Kunskapen om de frågor som behandlas sprids genom Centrum för Öresundsstudiers bokserie samt genom denna tidskrift; Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv

Tidskriften riktar sig till forskare, studenter, opinionsbildare och en allmänt intresserad allmänhet. Den är tematiskt uppbyggd, vilket innebär att varje nummer kretsar kring en bestämd fråga. Gränsløs är tillgänglig via Lunds universitets Open Journal System (OJS) och är kvalitetsgranskad av ett redaktionsråd.

 

Utgivning

 

Kontakt

Johanna Rivano Eckerdal
Föreståndare

johanna [dot] rivano_eckerdal [at] kultur [dot] lu [dot] se
+46 46 222 30 35

Gränsløs nr 10 2019

Bild på omslaget med foto av dykare som lyser med sin ficklampa på skeppsvraket Gribshunden