Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Gränsløs

med fokus på gränser, regioner och Öresund

Centrum för Öresundsstudier (CORS) fokuserar på gränsregioner och i synnerhet på Öresundsregionen. Öresundsregionen är en transnationell region, det vill säga en region som består av och påverkar mer än ett land, och vi använder Öresundsregionen som en empirisk undersökningsyta för att testa hur olika gränser tar sig form just här. Som en del i detta arbete arrangerar centret årligen workshops till vilka forskare inbjuds att diskutera angelägna frågor, forskningsansatser och forskningsresultat. 

Kunskapen om de frågor som behandlas sprids genom Centrum för Öresundsstudiers bokserie samt genom denna tidskrift; Gränsløs: med fokus på gränser, regioner och Öresund

Tidskriften riktar sig till forskare, studenter, opinionsbildare och en intresserad allmänhet. Den är tematiskt uppbyggd, vilket innebär att varje nummer kretsar kring en bestämd fråga. Gränsløs är tillgänglig via webbplatsen Open Journals vid Lunds universitet och är kvalitetsgranskad av ett redaktionsråd.

 

Utgivning