Center for Scandinavian Studies

Centrum för Öresundsstudier och Centre for Scandinavian Studies Copenhagen - Lund har många överlappande forskningsområden. Centrum för Öresundsstudier finns som resurs på Centre for Scandinavian Studies nätverkssida.

Centre for Scandinavian Studies Copenhagen – Lund (CSS) startade sin verksamhet 2010 och bygger på ett samarbete mellan Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (INSS) vid Köpenhamns universitet och Språk- och litteraturcentrum (SOL) vid Lunds universitet. 

CSS är en form av nätverk i vilket en rad olika utbildnings- och forskningscentra i och utanför Norden står i tät förbindelse med varandra. Centrets målsättning är att bli världsledande vad gäller forskning och avancerad utbildning inom det skandinaviska eller nordiska kulturområdet, och just samarbetet mellan SOL och INSS – två av Nordens största och mest framstående humanistiska universitetsinstitutioner – ger centret en tung internationell slagkraft. Verksamheten är inriktad på att sprida information om den utbildning och forskning med inriktning mot skandinaviska studier som bedrivs vid Lunds respektive Köpenhamns universitet och som samordnas av CSS. 

Genom sin hemsida och webbgemenskap, genom sina nyhetsbrev och digitala publikationer, samt genom att arrangera offentliga seminarier, workshopar och konferenser, arbetar centret för en målmedveten humanistisk informationsförmedling – såväl inom som utanför Norden.

CSS hemsida finns här

 

 

Kontakt

iwcss [dot] administrators [at] sol [dot] lu [dot] se