Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förnyelsen av Öresundsregionen ställer nya krav på organisationerna

Smekmånaden är över för den förnyade Öresundsregion som skapades när Öresundsbron invigdes sommaren 2000. Regionen är inte i kris utan i en mognadsfas som ställer stora krav på regionala organisationer när det gäller förnyelse och konkreta resultat.

Det är viktigt att skilja på å ena sidan debatten och mediebilden av Öresundsregionen och å andra sidan den faktiska utvecklingen när läget i regionen beskrivs och analyseras.

Den moderna Öresundsregionen har redan upplevt flera olika faser som ofta beskrivits i termer av hot, möjlighet, kris och framgång. Innan broavtalet 1991 och under projekteringen av brobygget beskrevs den kommande Öresundsbron som ett miljöhot av bromotståndarna medan anhängarna talade om vilka samhällsekonomiska möjligheter bron skulle ge.

Åren som följde på broinvigningen år 2000 beskrevs i massmedia bitvis som ett misslyckande och en kris när prognoserna om biltrafiken inte uppnåddes. Mediebilden ändrades och blev under 2006- 2007 snarast euforisk i sin beskrivning av hur antalet danskar som flyttade till Skåne ökade samtidigt som pendlingen över Öresundsbron nådde nya rekordnivåer.

Den globala finanskrisen och den punkterade danska bostadsbubblan fick kurvorna att vända nedåt och sedan 2008 har debatten om Öresundsregionen allt mer präglats av ord som kris, desintegration och tillväxtproblem.

Sanningen är att Öresundsregionen vare sig nådde de höjder vi talade om 2006-2007 eller den djupa kris som den nuvarande debatten stundtals ger sken av.

Med tanke på att världsekonomin drabbats av den värsta finanskrisen sedan 1920-talet visar utvecklingen i den unga Öresundsregionen på en förvånansvärd stabilitet med en relativt måttlig nedgång i arbetspendlingen mellan länderna.

Visst finns det stora problem i Öresundsregionen med för låga tillväxttal, arbetslöshet och utanförskap. Men problemen är inte nya utan fanns innan Öresundsbron byggdes. En rundresa i regionen visar att oerhört mycket positivt har hänt med en imponerande stadsförnyelse på båda sidor sundet, nya forskningsparker och kreativa växande företag.

Kris har vänts till förbättring men ännu har vi en bit kvar innan vi kan tala om Öresundsregionen som en framgångsrik region.

Min högst personliga analys är att Öresundsregionen har gått från en vild ungdomstid till en mognadsfas. Smekmånaden är över. Nu räcker det inte att entusiastiskt tala om Öresundsregionen. Nu är det leverans som gäller. Fagra ord ersätts av krav på handling. Det ställer stora krav på alla organisationer som är involverade i regionens utveckling.

Infrastrukturen och den fysiska stadsplaneringen har utvecklats bra så här långt, även om bostadsbyggandet inte hunnit med efterfrågan med bostadsbrist som följd. I år väntas danska Folketinget besluta om byggstart för tunneln under Fehmarn Bält. Vägar, snabbare järnvägar, tunnelbana och spårvagn finns i den aktuella danska projektlistan. I Skåne ska tunneln under Hallandsåsen äntligen invigas. Även om näringsliv och politik i Skåne pekar på behovet av en andra fast förbindelse över Öresund måste vi så här långt säga att infrastrukturen är en regional framgångsfaktor.

Även om Malmö med närheten till storflygplatsen Copenhagen Airport lyckats locka till sig en lång rad nya huvudkontor är det inom näringsliv och det sociala samhällsbyggandet som utmaningen finns för politikerna på Själland och i Skåne.

Därför var det spännande att vara med på höstens politiska möte Öresundstinget som avhölls på en färja som avgick från Köpenhamn med riktning mot Helsingborg.

I en unik manifestation ställde sig Danmarks ekonomi- och inrikesminister Morten Østergaard, Region Hovedstadens ordförande Sophie Hæstorp Andersen och  Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen upp en efter en och bjöd in Region Skåne och de skånska kommunerna till det samarbete som nu går under namnet Greater Copenhagen och som de danska politikerna är eniga om ska ersätta Öresundsregionen som globalt varumärke.

De skånska politikerna är medvetna om att Copenhagen är betydligt mera känt internationellt än Öresundsregionen. Ändå är inte namnfrågan enkel att hantera. Det finns en oro för att ett heldanskt regionnamn ska göra de svenska rikspolitikerna i Stockholm mera avoga till att besluta om ekonomiska anslag till skånska projekt benämnda Greater Copenhagen.

Men bakom namnfrågan döljer sig en djupare samarbetsinvit som visar att de danska politikerna tagit OECD:s analyser av Öresundsregionen på allvar.

OECD-ekonomerna har bland annat pekat på behovet av att förstora Köpenhamnsregionen in på skånsk sida och att samordna regionens organisationer bättre.

Redan idag finns det gemensamma kapital i såväl Köpenhamns och Malmös planer som i Helsingörs och Helsingborgs stadsplaner.

Ett utökat samarbete är nyckeln till en nytändning för hela Öresundsregionen. Under krisåren har Danmark genomfört en rad reformer som ytterligare kan lyfta utvecklingen kring Öresund när väl den Europeiska konjunkturen vänder uppåt. Det är under krisåren som kommande framgångar skapas.

Även för övriga organisationer i Öresundsregionen gäller det att följa med tiden och förnya verksamheten. Därför driver vi på Øresundsinstituttet ett omfattande förnyelseprojekt med syfte att göra vår verksamhet mera relevant. Vi tror att det behövs ett mera globalt perspektiv på den regionala utvecklingen och att en viktig nyckel till kommande framgångar handlar om att öka kunskapen om hur regionen fungerar och utvecklas. Som ett oberoende dansk-svenskt kunskapscentrum har Øresundsinstituttet en viktig roll att fylla. Vi satsar nu hårt på att utveckla vårt analysarbete och satsar bland annat på att skapa nya samarbeten med bland annat Centrum för Öresundsstudier, Malmö högskola och Köpenhamns universitet.

 

Kontaktinformation

Johan_Wessman
Foto: Peter Brinch/Øresundsbron

 

Johan Wessman
är vd för oberoende Øresundsinstituttet och chefredaktör för dess dansk-svenska nyhetsbyrå News Øresund. Øresundsinstituttet drivs utan vinstintresse och med finansiering från närmare hundra medlemmar från samhälle, akademi och näringsliv. Verksamheten omfattar analys, fakta, konferens och media.

Han är utbildad företagsekonom vid Lunds universitet och arbetade under 20 år som ekonomijournalist vid Sydsvenska Dagbladet. Under 2008-2009 tilldelades han Stora Journalistpriset och Grävande journalister guldspadepris för granskningen av HSB Skånes vidlyftiga affärer.


johan [dot] wessman [at] newsoresund [dot] org (johan[dot]wessman[at]newsoresund[dot]org)
+46 702 52 32 41