Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Locus Celebris – Dalby kyrka, kloster och gård

Internationell konferens i Dalby, 24–27 april 2010

Dalby i Skåne är en av endast tre platser i Sverige där medeltida klosterbyggnader finns bevarade. Jämfört med de båda andra platserna – Vadstena och Ystad – är Dalby rätt okänt. Anonymiteten står i skarp kontrast till platsens kulturhistoriska betydelse. Under några år på 1060-talet Dalby var biskopssäte. Kyrkan som stammar från denna tid innefattar det äldsta bevarade murverket i Norden, samt en unik förhall i två våningar från 1100-talet. Väster om kyrkan finns grundmurar från 1000-talet som tolkats som resterna av en kungsgård. Den danske kungen Harald Hein - en av Sven Estridsens fjorton söner - ska enligt Roskildekrönikan ha begravts i Dalby. Omkring år 1100 nämner benediktinmunken Ailnoth (Knut den Heliges hagiograf) Dalby som locus celebris, ”den berömda platsen”. Vid samma tid etableras augustinerklostret, som kom att bli ett av de rikaste klostren i hela Danmark. 

Konferensen samlade experter från olika discipliner och från olika länder.  Syftet var att söka en fylligare, mer mångfacetterad förståelse av denna plats som varit så betydelsefull kyrkligt och politiskt och på flera geografiska nivåer – i Skåne, Danmark, Norden och Europa. Genom att sammanföra forskare med vitt skilda frågeställningar och referensramar vill konferensen bidra till en helhetsförståelse av Dalby, och i förlängningen även av andra liknande platser

Vid konferensen deltog ett trettiotal personer från åtta olika länder och en rad akademiska discipliner med föredrag och presentationer. Till konferensens första dag, lördagen den 24 april, bjöds allmänheten in. De övriga dagarna hölls sessioner på olika teman. Till avslutningsdiskussionen på tisdagseftermiddagen var representanter för myndigheter och kulturmiljövård särskilt inbjudna.  Dalby är en ort stadd i tillväxt och förändring, och samtidigt en tusenårig kulturmiljö.  Dokumentation, restaurering och levandegörande var viktiga frågor som behandlades.

Initiativtagare och ansvariga för konferensen är Stephan Borgehammar, Centrum för teologi och religionsvetenskap, och Jes Wienberg, Institutionen för arkeologi och antikens historia, i samarbete med Hanne Sanders, föreståndare för Centrum för Danmarksstudier. Samtliga är professorer vid Lunds universitet.

Kontaktinformation

Stefan Borgehammar
Stephan [dot] Borgehammar [at] teol [dot] lu [dot] se (Stephan[dot]Borgehammar[at]teol[dot]lu[dot]se)
+46462224698

Jes Wienberg
Jes [dot] Wienberg [at] ark [dot] lu [dot] se (Jes[dot]Wienberg[at]ark[dot]lu[dot]se)
+46462224946

Barbro Bergner
Barbro [dot] Bergner [at] hist [dot] lu [dot] se (Barbro[dot]Bergner[at]hist[dot]lu[dot]se)
+46462227958

Läs mer om Dalby

I universitetets tidskrift LUM nummer 4, 2010 återfinns en artikel om Dalby kyrka, kungsgård och kloster.