Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson är professor i nordisk etnologi vid Avdelningen för Kultur, historia och filosofi på Åbo Akademi. Fredrik Nilsson var föreståndare för Centrum för Öresundsstudier 2012-2017 och har varit redaktör och författare i ett flertal av bokseriens volymer, där den senaste är nummer 35 - Spritsmuggling på Östersjön: En kulturhistorisk studie av nätverk i tillblivelse (tillsammans med Johan A. Lundin, 2015). Fredik Nilsson bedriver framförallt kulturanalytisk forskning om gränser och transnationella processer och har bland annat studerat flyktingläger, politiska rörelser och kriminella nätverk i Öresundsregionen. Vid sidan av detta har Nilsson bland annat undersökt hur populärmusik skapar utrymme för nya performativa praktiker, hur maskulina identiteter förhandlas med utgångspunkt i övervikt och hur genus förhandlas i religiösa kontexter i det moderna samhället. Forskningen knyts samman av ett intresse för politiska och kulturella processer samt identitetsformering.


Du kan läsa mer om Nilssons forskning och publikationer på dens sida i Åbo Akademis forskningsportal.

Kontakt