Saxo-Instituttet

Saxo-instituttet vid Köpenhamns universitet och Centrum för Öresundsstudier har i flera avseenden gemensamma forskningsintressen som bland annat kommer till uttryck i de workshops som Centrum för Öresundsstudier arrangerar.

Saxo-Instituttet omfattar utbildnings- och forskningsaktiviteter inom områdena arkeologi, etnologi, grekiska, latin samt historia. Institutet ger kurser på både danska och engelska för sina ca 2000 studerande. Saxo-Instituttet har dessutom flera forskningscenter, bl.a. The Centre for Advanced Migration Studies (AMIS), Center for Modern European Studies (CEMES) och Center for kulturanalyse.

Läs mer på Saxo-Instituttets hemsida

Saxo-Instituttets logga