Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Gränslöst vatten

Workshop 12 maj 2016, Dunkers kulturhus, Helsingborg

vatten

 

Öresund är inte bara en dynamiskt växande region, det är också ett levande och rörligt vatten. Ett vatten som både binder samman och skiljer, vilket möjliggör en förståelse av verkligheten som inte är kopplad till kulturella och nationella identiteter. Vatten kan på många sätt liknas vid vår tids bilder av oss själva och världen. Precis som vatten upplever vi oss vara i ständig rörelse och förändring.

Historiskt har Öresunds vatten fått vara del av många av livets sidor, det har gett försörjning och bjudit på avkoppling, möjliggjort transport och kommunikation och varit en nödvändig flyktväg från krig och förföljelse. Idag befinner sig vattnet i Öresund mitt i en pågående samhällsplanering, det byggs nya bostäder och rekreationsområden runt om vattnet i Öresund samtidigt som fasta förbindelser planeras och ifrågasätts.

Vattnet påminner samtidigt om den miljö- och klimatkris som blir allt mer påtaglig. Hot om havsbottnens död och beräkningar av kommande vattenhöjningar gör att vatten får en ökad betydelse för människors liv. Det blir allt tydligare hur människa och vatten samspelar och är beroende av varandra. Denna workshop sätter fokus på vad som händer när vi ser mänskliga och icke-mänskliga subjekt som samkonstituerade, alltså som oupplösligt förbundna med och i ständig intra-aktion med varandra (där intra-aktion till skillnad från inter-aktion tydliggör att detta handlar om materiella relationer).

Vad kan vatten som fenomen lära oss när det gäller att förstå förändring och rörelse? På vilket sätt kopplar vatten till människors förståelse av sig själva? Hur har vattnet i Öresunds beskrivits av svenska och danska författare, konstnärer och musiker under 1900-talet och tidigt 2000-tal? Hur kan vattnet i Öresund få oss att tänka bortom nationella gränser och bortom kultur och identitet? Hur kan ett gränslöst vatten få oss att mötas över discipliner och ämnesgränser?

Syftet med workshopen var att utbyta erfarenheter kring forskning som på ett eller annat sätt kopplat samman vatten med människor och samhällen. Det tvärvetenskapligt mötet kring vatten som fenomen genererade en komplex och mångfasetterade förståelse, vilket i sig utmynnade i att det ställdes nya forskningsfrågor.

 

 

 

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Markus Idvall

Föreståndare
Docent i etnologi

E-post: markus [dot] idvall [at] kultur [dot] lu [dot] se
Telefon:+ 46 46 222 0949

Centrum för Öresundssstudier
Lunds universitet
Campus Helsingborg
Box 882
251 08 Helsingborg

Telefon 046-222 00 00 (växel)