Öresundsregionens och Östdanmarks medeltidshistoria

Workshop

I oktober 2011 hölls en workshop om Östdanmark på Malmö Museer. Workshopen tog upp ny forskning om Öresundsregionens och Östdanmarks medeltidshistoria. Arrangemanget var tvärvetenskapligt och organiserades av svenska och danska arkeologer och historiker i syfte att jämföra forskningsresultat ooh utveckla underlag för diskussion och ny forskning i östdansk medeltidshistoria.

Föredragshållare var: Anders Reisnert, Carsten Jahnke, Claus Ravn, Erika Harlitz, Mathias Cederholm, Lars Kjær, Per Cornell och Sofia Gustafsson.


Ämnen som behandlades under workshopen var: ”patricierfamiljer" och stadsgårdar, dynamiska urbana system, relationen mellan landsbygd och stad, social topografi och socialtopografiska nätverk, unionsadel och urbana politiska kulturer.

Kontaktinformation

Hanne Sanders
professor i historia
hanne [dot] sanders [at] hist [dot] lu [dot] se
+46 46 222 32 95