Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vår gemensamma arena Öresundregionen

Markus Idvall

Ny föreståndare för Centrum för Öresundsstudier

När jag skriver dessa rader har det bara gått några dagar sedan jag tog över efter Fredrik Nilsson som föreståndare för Centrum för Öresundsstudier. Tack Fredrik för gott arbete och flera spännande och angelägna möten och publikationer under dina år som föreståndare!

Det känns kul och inspirerande att ta över stafettpinnen efter Fredrik och att vara ”tillbaka” inom det fältet för forsknings- och samhällsfrågor som upptog huvuddelen av min tid som doktorand under det millennium-avslutande 90-talet: nämligen Öresundsregionen och vårt gemensamma transnationella gränsområde.

Det var i mars 2000 jag försvarade min avhandling, några månader före invigningen av bro- och tunnelförbindelsen. Boken ”Kartors kraft: Regionen som samhällsvision i Öresundsbrons tid” nagelfors av en opponent från andra sidan sundet som i efterhand liknade vårt samtal vid ett slags sumobrottning (!). Min postdoktorala period under tidigt 00-tal kom sedan att handla om ett så annorlunda ämne som xenotransplantation (organ- och celltransplantation över en artgräns (en annan sorts gräns!) eller närmare bestämt från djur till människa) och ledde så småningom till att min kulturanalytiska, etnologiska kompetens fick en ytterligare dimension i form av medicinsk humaniora och inriktning mot hälso- och vårdvetenskapliga frågor.

Jag har trots allt gjort flera punktinsatser inom Öresundsregionens fält genom årens lopp. I olika sammanhang har jag skrivit om brolöpare, fritidsseglare, bro-korsande sommargäster och turister med sikte på det exotiska Småland och nu senast om flyktingmottagande i södra Sverige under andra världskrigets slutskede.

I flera år ansvarade och föreläste jag på en kurs om det moderna Danmark som vi erbjöd på dåvarande Etnologiska institutionen i Lund. Nuförtiden är jag lärare på den internationella masterutbildningen i tillämpad kulturanalys (MACA) som Institutionen för kulturvetenskaper i Lund har tillsammans med Saxo-Instituttet på Köpenhamns universitet.

Jag ser fram emot samarbeten i olika former nu. Som andra tidigare har påpekat är Öresundsregionen ett veritabelt laboratorium för olika samhällsdiskussioner, framtidsreflektioner och undersökningar i nutid och historisk tid. Här finns sannerligen möjlighet att förverkliga en mängd spännande projekt som belyser vår mångfasetterade region och som involverar såväl forskare som allmänhet. Som Fredrik Nilsson mycket riktigt påpekar i sitt överlämningsinlägg i bloggen så rör vi oss dessutom i en brytningstid där frågor om kunskap står i centrum och där det blir angeläget att kartlägga och analysera villkoren för olika grupper och intressen i samhället.

Väl mött på vår gemensamma arena Öresundregionen!

Kontaktinformation

Markus Idvall
Docent i etnologi

E-post: markus [dot] idvall [at] kultur [dot] lu [dot] se (markus[dot]idvall[at]kultur[dot]lu[dot]se)