Øresundsnätverket för kønshistorisk forskning

Øresundsnätverket för kønshistorisk forskning och Centrum för Öresundsstudier har i flera fall överlappande forskningsintressen, och samarbetar kring workshops och publikationer.

Øresundsnätverket för kønshistorisk forskning grundades hösten 2010 som ett samarbete mellan historiker vid universiteten i Köpenhamn, Lund och Malmö för att stärka den köns-/genushistoriska forskningen på båda sidor sundet. Vi vänder oss till alla som är intresserade av köns-/genushistoria, från studenter till seniora forskare, till historiker såväl som aktiva inom andra ämnen. Vi har sedan starten träffats på en minikonferens varje termin, på våren i Danmark och på hösten i Sverige, alltid på en fredagseftermiddag och med middag och god samvaro på kvällen. På dessa träffar hålls kortare föredrag om aktuell köns-/genushistorisk forskning av till lika delar magisterstudenter och seniora forskare. Vi ger också ut ett nyhetsbrev med information om kurser, konferenser, seminarier som äger rum och nya böcker som produceras i Öresundsregionen.

Koordinator för nätverket är Rikke Lie Halberg, doktorand i historia, Historiska institutionen, Lunds universitet.

Kontakt

Rikke Lie Halberg
Historiska institutionen

rikke_lie [dot] halberg [at] hist [dot] lu [dot] se