Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Konferenser

Temadag med SKOGH 2021

Sveriges Kvinno- och Genushistoriker (SKOGH) anordnade tillsammans med Øresundsnätverket för kønshistorisk forskning en temadag den 21 maj. Dagen hade två rundabordssamtal: ett om förmedling av kvinno- och genushistoria på museer och ett där de med hjälp av historiografiska perspektiv och samtal mellan olika forskargenerationer blickade framåt. Under dagen presenterades också pågående genushistorisk forskning. Temadagens program kan du läsa i denna pdf:

Konferens höstterminen 2019

Höstens konferens med Øresundsnätverket för kønshistorisk forskning var den 29 november kl 13-18  på Malmö universitet. Efter konferensen hölls sedvanlig gemensam middag. Konferensens program kan du läsa i denna pdf:

Konferens vårterminen 2019

Vårens träff med Øresundsnätverket för kønshistorisk forskning var den 7 juni. Konferensen hölls kl 13-18 med efterföljande middag på Koordinationen for Kønsforskning, Københavns Universitet. Programmet kan du läsa i denna pdf:

Konferens höstterminen 2018

Höstens träff med Øresundsnätverket för kønshistorisk forskning var den 2 november kl 13-18 på Genusvetenskapliga institutionen i Lund. Programmet kan du läsa i denna pdf: 

Konferens vårterminen 2018

Vårens träff med Øresundsnätverket för kønshistorisk forskning var den 25 maj 2018 på Saxo-institutet i Köpenhamn. Programmet kan du läsa i denna pdf:

Konferens höstterminen 2017

Höstens träff med Øresundsnätverket för kønshistorisk forskning hölls den 3:e november kl 13-18 med efterföljande middag på Lunds universitet hålls nästa konferens. Programmet kan du läsa i denna pdf:

Konferens höstterminen 2016

Höstens träff med Øresundsnätverket för kønshistorisk forskning hölls den 18:e november kl 13-17 med efterföljande middag på Malmö högskola. Programmet kan du läsa i denna pdf:

Konferens höstterminen 2015

Höstens träff med Øresundsnätverket för kønshistorisk forskning hölls den 13:e november kl 13-17 med efterföljande middag på Centrum för genusvetenskap i Lund.

Konferens vårterminen 2015

Programmet till vårens minkonferens med Øresundsnätverket för kønshistorisk forskning är klart! Konferensen ägde rum vid Koordinationen för kønsforskning vid Køpenhamns universitet fredagen den 24 april med start kl 13 och med sedvanlig middag och festligheter på kvällen. Programmet kan du läsa i denna pdf:

Konferens höstterminen 2014

Øresundsnätverket för kønshistorisk forsknings nionde konferens ägde rum i Lund i det nya huset för humaniora och teologi, LUX. Den anordnades av Historiska institutionen vid Lunds universitet i samarbete med Centrum för Öresundsstudier (CORS) fredagen den 14 november med middag och god samvaro på kvällen. Som vanligt var det både svenska och danska forskare som presenterade projekt i olika faser. Höstens konferens bjöd på presentationer som  Har videnskaben køn? Kvinder i forskning med  Bente Rosenbeck, Københavns universitet, Ägare och kapital - klass och genus hos kapitalägare i Sverige 1918-1939 med  Pål Brunnström, Lunds universitet,  Homoseksualitet, borgerskab, klasse og nation i Danmark, ca. 1890-1912 med Niels Nyegaard, Aaarhus universitet, Her-story revisited? Några reflektioner utifrån skrivandet av Lundakvinnors historia 1862 till idag med Ulrika Holgersson, Lunds universitet och slutligen  Opfindelsen af den psykopatiske pige. Psykiatriens indtræden i socialt arbejde i 1900-tallets Danmark, Bolette Frydendahl Larsen, Lunds universitet. Historiceringen av kvinnors roll och strävan för delaktighet vid universitet under rubriken Har videnskaben køn? Kvinder i forskning, mynnade ut i en engagerande diskussion kring hur vetenskapens kön ser ut idag  och som vi förmodligen kommer att ha all anledning att återkomma till.

Programmet som pdf finns här:

Konferens vårterminen 2014

Øresundsnätverket för kønshistorisk forsknings senaste konferens hölls fredagen den 23 maj på Københavns Universitet.

Vi var 15-20 deltagare från båda sidor av sundet och presentationerna som hölls representerade såväl dansk som svensk kønshistorisk forskning.

Dessa minikonferenser visar alltid på den bredd som återfinns inom den kønshistoriska forskningen och den här gången tog vi del av allt från sill- och matdemonstrationer i Malmö 1942, sexuell frigörelse och migration i Danmark mellan 1960-1980, kön och genus i den danska skolan 1850-1920, populärmusik och genus till en jämförelse av funktionshinder och sexualitet i Sverige och Danmark mellan 1960-2000. Dessutom hade nätverket besök från Linköpings universitet av doktoranden Marie-Louise Holm som diskuterade projektet ”Selvets skæringspunkter – Kønslige kropsmodifikationer i lægevidenskabelige kontekster i det 20. århundrede”.

Kvällen avslutades sedvanligt med middag och möjligheter till vidare diskussion efter dagens seminarier.

Hela programmet och information kring konferensen finns här: 

 

Äldre program

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Rikke Lie Halberg
Historiska institutionen

rikke_lie [dot] halberg [at] hist [dot] lu [dot] se