Kunskapskabarén

En kreativ och lekfull plattform

Kunskapskabarén startades tillsammans med Centrum för Öresundsstudier, med målsättningen att utveckla nya sätt att förmedla kunskap om Öresundsregionen och svensk-danska relationer. Kunskapskabarén är vetenskapsteater som bygger på ett samarbete mellan teaterimprovisatörer och forskare för att sprida kunskap och perspektiv på viktiga ämnen. En av Kunskapskabaréns ambitioner är att genom att ge utrymme för lekfullhet och fantasi minska avståndet mellan akademin och det omgivande samhället.

Läs mer Kunskapskabaréns webbplats
 

 

Kontakt

Magnus Nylander
Kunskapskabarén

magnus [dot] nylander [at] hotmail [dot] com
+46 73 674 35 84