Centrum för Öresundsstudier har en tvärvetenskapligt sammansatt styrelse bestående av nio ledamöter. Enligt föreskrifterna ska dessa ledamöter vara:

 • 1 ordförande, gärna verksam vid danskt lärosäte

 • 1 ledamot från Institutionen för kulturvetenskaper

 • 4 ledamöter från minst tre skilda fakulteter vid Lunds universitet

 • 3 ledamöter ska vara externa aktörer, varav minst en ska vara verksam vid ett danskt lärosäte

Styrelsen träffas i genomsnitt fyra gånger per år.

Styrelsens ledamöter

 • Britt Andresen, chefkonsulent på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
 • Hans Dam Christensen (ordförande), professor vid Institut for Kommunikation, Köpenhamns universitet
 • Marie Cronqvist, docent vid Mediehistoria, Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet
 • Mattias Kärrholm, professor vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds Tekniska Högskola
 • Anders Linde-Laursen, professor vid Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö universitet
 • Patrik Lindskoug, docent vid Juridiska institutionen, Lunds universitet
 • Björn Magnusson Staaf (ställföreträdande ordförande), docent vid Avdelningen för ABM (Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap respektive Museologi), Lunds universitet
 • Bente Rosenbeck, professor emerita vid Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Köpenhamns universitet
 • Maria Strömvik, lektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

samt representater från Doktorandkåren

Kontakt

Johanna Rivano Eckerdal
Föreståndare

johanna [dot] rivano_eckerdal [at] kultur [dot] lu [dot] se
+46 46 222 30 35