Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Styrelse

Centrum för Öresundsstudier har en tvärvetenskapligt sammansatt styrelse bestående av nio ledamöter. Enligt föreskrifterna ska dessa ledamöter vara:

 • 1 ordförande, gärna verksam vid danskt lärosäte

 • 1 ledamot från Institutionen för kulturvetenskaper

 • 4 ledamöter från minst tre skilda fakulteter vid Lunds universitet

 • 3 ledamöter ska vara externa aktörer, varav minst en ska vara verksam vid ett danskt lärosäte

Styrelsen träffas i genomsnitt fyra gånger per år.

Styrelsens ledamöter

 • Britt Andresen, chefkonsulent på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
 • Hans Dam Christensen (ordförande), professor vid Institut for Kommunikation, Köpenhamns universitet
 • Marie Cronqvist, docent vid Mediehistoria, Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet
 • Johan A. Lundin, professor i historia, Institutionen för samhälle, kultur & identitet, Malmö universitet.
 • Mattias Kärrholm, professor vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds Tekniska Högskola
 • Björn Magnusson Staaf (ställföreträdande ordförande), docent vid Avdelningen för ABM (Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap respektive Museologi), Lunds universitet
 • Per Nilsén, docent vid Juridiska institutionen, Lunds universitet
 • Bente Rosenbeck, professor emerita vid Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Köpenhamns universitet
 • Maria Strömvik, lektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

samt representanter från Doktorandkåren

Kontakt

Johanna Rivano Eckerdal
Föreståndare

johanna [dot] rivano_eckerdal [at] kultur [dot] lu [dot] se
+46 46 222 30 35