Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Gränser i Öresundsregionen 2019

Etnologi

Lizette Gradén, Markus Idvall, Gabriella Nilsson

Öresundsbron firar 20-årsjubileum 2020. När bron stod klar sommaren 2000 fanns det stora förväntningar på att Öresundsregionen skulle bli en svensk och dansk vardagsgemenskap. Öresundsregionen var på allas läppar. Förväntan var att sydsvenskt och östdanskt samhälls- och näringsliv skulle växa samman i gränsområdet.

Men hur ser det ut efter snart tjugo år med bron och med integrationssträvan över Öresund? I vilken grad delar befolkningarna på den svenska och danska sidan vardag och intressen med varandra? Hur mycket berörs vi av det som sker på andra sidan av Öresund? Vilka förändringar har samhället genomgått sedan bron stod färdig år 2000? Har den här förändringen till exempel blivit synlig vid museer i regionen som Malmö museer, Kulturen i Lund, Regionmuseet i Kristianstad? Vilka kontakter finns mellan universitet och högskolor i gränsregionen? Hur ser det ut bland myndigheter och privata näringsidkare när det gäller kontakter över Öresund?

Avdelningen för etnologi har i samarbete med Centrum för Öresundsstudier under våren och hösten 2019 haft ”Gränser i Öresundsregionen” som tema på sina grund- och fortsättningskurser i etnologi. Under vårterminen gjorde studenterna en gemensam dagstur Öresund runt, och med flera olika anhalter (Köpenhamns universitet, Helsingörs bymuseum, färjan mellan Helsingör och Helsingborg, m.fl.) och föreläsningar på vägen öppnades många perspektiv på det aktuella temat. Men framför allt gav det studentgrupperna möjlighet att arbeta tillsammans och lära känna varandra.

I projektarbetena som följde under vårterminen belyste grundkursens studenter gränskontrollerna vid Hyllie, lansering och förnyelse av varumärken som Pölsemannen och Jensens Bofhus, samt undergroundmarknaden som uppstått i garaget vid Emporia, Malmö. Under höstterminen har grundkursens etnografiska fältarbete i Öresundsregionen genererat kunskap om pendlares identifikationer med både Sverige och Danmark, konsumtionsmönster hos danska varumärken i Emporia, flaggningsritualer och gestaltningar av dansk historia på Malmö museer.

Fortsättningskursen i etnologi fältarbetade under vårterminen 2019 i Köpenhamn. Detta fältarbete, som involverade både studenter och fältlärare, resulterade i tre arbeten. För att understryka gränstemat handlade två av dessa uppsatser om fristaden Christiania i Köpenhamn, där den ena uppsatsen behandlade fenomenet cannabisbruk och personer som rör sig mellan olika normativa system, och den andra beskrev Christiania som ett slags karnevalisk plats där människor även lever ett vanligt liv med vardag och rutiner. I den tredje uppsatsen undersöktes hur nationalistiska budskap och koder kan leta sig in i skenbart neutrala museiutställningar vid Nationalmuseum i Köpenhamn.

Kontakt

Johanna Rivano Eckerdal
Föreståndare

johanna [dot] rivano_eckerdal [at] kultur [dot] lu [dot] se
+46 46 222 30 35