Böcker

Centrum för Öresundsstudier ger ut böcker i samarbete med Makadam Förlag.

Sedan starten har det blivit 40 publikationer. Böckerna kan köpas i samband med boksläpp eller i bokhandeln. Ett urval finns fritt tillgängliga på Open books vid LU: books.lub.lu.se/index.php/ht/catalog/series/CORS

Läs mer om bokserien.

Gränsløs

Tidskriften riktar sig till forskare, men vänder sig även till studenter, opinionsbildare och en allmänt intresserad allmänhet.

Den är tematiskt uppbyggd vilket innebär att varje nummer kretsar kring en bestämd fråga. Gränsløs är kostnadsfritt tillgänglig via Open Journals vid Lunds universitet och är kvalitetsgranskad av ett redaktionsråd. 

Läs mer om tidskriften


Vill du få information när Centrum för Öresundsstudier ger ut en ny publikation? Skriv upp dig på mailinglistan genom att sända ett e-mail till mia [dot] krokstade [at] cors [dot] lu [dot] se med ämnesraden "Mailinglista".

 

Nr 40

Bokens omslag med foto uppifrån en av Öresundsbrons pyloner ner över körfälten

Gränsløs nr 10 2019

Bild på omslaget med foto av dykare som lyser med sin ficklampa på skeppsvraket Gribshunden