Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Öppet nordiskt Koralseminarium i samarbete med NORDHYMN

Måndagen den 15 mars 2010 KL 10-16 Sal 117, Wrangelhuset, Biskopsgatan 5, Lund

Koralseminariet ägnas denna gång helt åt en jämförelse av psalmsången i Danmark och Sverige
Seminariet får formen av ett samtal under ledning av en panel med två icke-koralforskare: Hanne Sanders, föreståndare för Centrum för Danmarksstudier vid Lunds universitet, och Jan Grønborg, kyrkoherde i Bosjökloster men också verksam i Danmark.

Först ges personliga synpunkter på psalmsångens roll i de båda ländernas kulturliv i dag, sedan tecknas kortfattat den historiska bakgrunden med utgångspunkt i melodipsalmböcker och koralböcker från 1500- till 2000-talet.

På några centrala punkter inleds samtalet av vidtalade specialister. Peter Balslev Clausen talar om den reformatoriska sångens genombrott på 1520-talet, Jojan Vadenbring om psalmsångens roll i försvenskningen av Skånelandskapen, Inger Selander om Brorson-psalmer i Sverige, Christina Ekström om eventuella inflytanden från herrnhutisk församlingssång, Elisabet Wentz-Janacek om B W Hallbergs planerade koralbok till en dansk psalmbok, Lars Eckerdal om Nordisk koralboks verkan, Peter Nissen om Thomas Laubs inflytande och Anders Dillmar om melodierna till Grundtvigs psalmer i Sverige.


Därefter återvänder vi till dagens situation.
Under dagen serveras en enkel korallunch.

Anmälan om deltagande i denna sänds till
Rossen [dot] Krastev [at] kultur [dot] lu [dot] se


Alla hälsas välkomna!
Folke Bohlin Prof. em.

Kontaktinformation

Rossen Krastev
Institutionen för kulturvetenskaper

Rossen [dot] Krastev [at] kultur [dot] lu [dot] se
+46462223335

Folke Bohlin
Institutionen för kulturvetenskaper

Folke [dot] Bohlin [at] kultur [dot] lu [dot] se
+46462229545