Öppet nordiskt Koralseminarium i samarbete med NORDHYMN

Måndagen den 15 mars 2010 KL 10-16 Sal 117, Wrangelhuset, Biskopsgatan 5, Lund

Koralseminariet ägnas denna gång helt åt en jämförelse av psalmsången i Danmark och Sverige
Seminariet får formen av ett samtal under ledning av en panel med två icke-koralforskare: Hanne Sanders, föreståndare för Centrum för Danmarksstudier vid Lunds universitet, och Jan Grønborg, kyrkoherde i Bosjökloster men också verksam i Danmark.

Först ges personliga synpunkter på psalmsångens roll i de båda ländernas kulturliv i dag, sedan tecknas kortfattat den historiska bakgrunden med utgångspunkt i melodipsalmböcker och koralböcker från 1500- till 2000-talet.

På några centrala punkter inleds samtalet av vidtalade specialister. Peter Balslev Clausen talar om den reformatoriska sångens genombrott på 1520-talet, Jojan Vadenbring om psalmsångens roll i försvenskningen av Skånelandskapen, Inger Selander om Brorson-psalmer i Sverige, Christina Ekström om eventuella inflytanden från herrnhutisk församlingssång, Elisabet Wentz-Janacek om B W Hallbergs planerade koralbok till en dansk psalmbok, Lars Eckerdal om Nordisk koralboks verkan, Peter Nissen om Thomas Laubs inflytande och Anders Dillmar om melodierna till Grundtvigs psalmer i Sverige.


Därefter återvänder vi till dagens situation.
Under dagen serveras en enkel korallunch.

Anmälan om deltagande i denna sänds till
Rossen [dot] Krastev [at] kultur [dot] lu [dot] se


Alla hälsas välkomna!
Folke Bohlin Prof. em.

Kontaktinformation

Rossen Krastev
Institutionen för kulturvetenskaper

Rossen [dot] Krastev [at] kultur [dot] lu [dot] se
+46462223335

Folke Bohlin
Institutionen för kulturvetenskaper

Folke [dot] Bohlin [at] kultur [dot] lu [dot] se
+46462229545