Tempo Øresund - en konferens om hastighet och samhällsutveckling

17 november 2015, kl. 9.00-16.00

Dunkers kulturhus, Kungsgatan 11, Helsingborg

Bild från Malmö central

Centrum för Öresundsstudier och Øresundsinstituttet arrangerade tillsammans en konferens om hastighet och samhällsutveckling.

Är snabbt lika med framgångsrikt? Är långsamt lika med långsiktigt? I en tid när företag behöver öka produktiviteten för att överleva, politiker planerar för höghastighetståg och media fokuserar på snabba nyheter finns det samtidigt ett intresse för långsamhet med slow cities och slow food. Centrum för Öresundsstudier och Øresundsinstituttet bjöd gemensamt in till en konferens om tempo i vår tid med särskilt fokus på Öresundsregionen. Vi utgick från kunskaps-samhället, det fysiska rummet och logistik som tre teman. Dagen tog avstamp i såväl vetenskapliga rön som praktiska erfarenheter. Arrangemanget hölls på Dunkers kulturhus i Helsingborg.

Mer kan du läsa på Öresundsinstituttet hemsida

Kontaktinformation

Fredrik Nilsson

fredrik [dot] nilsson [at] ism [dot] lu [dot] se