Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ett mångkulturellt Öresund

En projekt om flyktingmottagande

Under 2015 ökade antalet flyktingar som sökte sig till Europa. Som en konsekvens förändrades det politiska klimatet i Europa. Allt fler stater betonade behovet av att begränsa eller förhindra flyktingrörelser till Europa och mellan olika stater inom Europa. Även svenska myndigheter kom att förändra sin officiella syn på och bemötande av flyktingar. Samtidigt kom rörelser i det civila samhället att engagera sig i flyktingmottagandet, inte minst så i Skåne, som var en viktig ankomstpunkt och transitområde. Vid ankomsten mötte därmed flyktingarna inte bara ett nytt land, utan också aktörer från sociala rörelser, religiösa organisationer, kommuner och myndigheter. Ankomsten kan dels karaktäriseras som ett möte mellan olika mottagare och olika ankommande, dels ett möte mellan mottagare som följde olika lagar och regler, men som kanske samtidigt delade vissa grundläggande kulturella normer rörande gästfrihet och tolerans.

Centrum för Öresundsstudier genomförde 2016-2017 en pilotstudie med titel "Ett mångkulturellt Öresund" som undersökte det gränsarbete som utfördes i Helsingborg av mottagande verksamheter. Undersökningen genomfördes framför allt genom längre intervjuer med representanter från myndigheter, förvaltningar och andra aktörer som varit involverade i flyktingmottagandet i Helsingborg.

Inom ramen för projektet "Ett mångkulturellt Öresund" arrangerade Centrum för Öresundsstudier en workshop med titeln "På gränsen - om flyktingmottagandets kulturella normer och praktiker". Workshopen samlade forskare och verksamma inom museum och arkiv som arbetade eller hade arbetat med dokumentation och analyser av vad som hände när flyktingar anlände till Sverige hösten 2015, samt vad som hänt därefter. "På gränsen" genomfördes den 17 maj 2017, och finns beskriven på denna sida.

Ett av resultaten av workshopen blev ett nummer av tidskriften Gränsløs: "Flykt" (nr 8 2017). Numret är redigerat av Björn Magnusson Staaf, Fredrik Nilsson och Charlotte Åkerman. Det innehåller artiklar, bildreportage och essäer som berör flykt och flyktingmottagande. Numret finns att läsa i fulltext på denna sida.

 

Kontaktinformation

Markus Idvall
Docent i etnologi

E-post: markus [dot] idvall [at] kultur [dot] lu [dot] se (markus[dot]idvall[at]kultur[dot]lu[dot]se)
 

 

Gränsløs nr 8 2017

Omslag flykt