Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Gränslös kunskap

Workshop 14 april, Lund

Gränslös kunskap

 

Öresundsregionen är en dynamisk region som är beroende av kunskap för att kunna utvecklas och förändras. Det har blivit allt tydligare att ny kunskap behövs för att kunna möte de utmaningar som jordklotet står inför, inte minst när gäller miljö och klimat. Trots detta vet vi väldigt lite om hur ny kunskap blir till.

En avgörande fråga är om människan fortsatt kan sätta sig själv i centrum för att producera ny kunskap. Allt mer i vår tid pekar på nödvändigheten av att ta oss bortom våra egna självbilder och våra kulturella identiteter. Ett möjligt sätt att göra detta är att rikta intresset mot en materiell verklighet.

Workshopen sätter fokus på hur mänskliga och icke-mänskliga fenomen kopplar samman i tillblivelse av kunskap. Vad händer när vi ser mänskliga och icke-mänskliga fenomen som samkonstituerande, alltså som skapande varandra, och som i ständig intra-aktion - där intra-aktion till skillnad från inter-aktion tydliggör att vi talar om materiella relationer? När människor kopplar ihop och skapar relationer med kropp, materia, teknik, djur och natur.

Vanligtvis utgår vi ifrån att det är vi som människor som skapar rörelse, men vad händer om vi istället tänker oss att rörelsen finns där före oss och är något som vi ständigt samspelar med? Hur gör vi för att i forskningsprocesser beröra och beröras av en icke-riktad rörelse? Är detta en möjlig väg för att kunna producera ny kunskap?

Workshopen söker svar på frågor om vad som händer när vi genom intra-aktion skapar ny kunskap. Hur går vi metodiskt tillväga och vad ställer detta för krav på forskaren? Vad kännetecknar dessa processer och hur kan det skapas kunskapsmiljöer som stödjer dem? Hur formar vi en pedagogik som kan medverka till att stödja dessa kunskapsprocesser

Workshopen var tvärvetenskaplig och bjöd in forskare från olika ämnen och discipliner vid svenska och danska lärosäten. Under en intensiv dag presenterade och diskuterade Anna Jober, Kassahun Weldemariam , Sune Frølund, Matilda Mettälä, Eunice Moon, Kyriaki Doumas, Martin Hauberg-Lund Laugesen, Helene Falkenberg, Kalle Jonasson, Rolf Viberg, Shirit Tynell och Bosse Bergstedt möjligheter för tänka och agera för gränslös kunskap.

 

Kontaktinformation

Fredrik Nilsson

fredrik [dot] nilsson [at] ism [dot] lu [dot] se (fredrik[dot]nilsson[at]ism[dot]lu[dot]se)