Spritsmuggling på Landskrona museum

Öppet föredrag

Torsdagen den 19/11, kl 18.30-19.45 på Landskrona museum, filmsalen

Johan Lundin, historiker från Malmö högskola och verksam vid Centrum för Öresundsstudier, berättade om sin och etnologen Fredrik Nilssons nyutkomna bok om den omfattande spritsmugglingen på Östersjön och i Öresund under mellankrigstiden. Bokens liksom föredragets titel är: Spritsmuggling på Östersjön. En kulturhistorisk studie av nätverk i tillblivelse.

Arbetshistoriska seminariet vid Lunds universitet bedriver en öppen seminarieverksamhet som syftar till att öka den historiska förståelsen för samhällsförändring ur ett underifrånperspektiv. Verksamheten strävar efter att vara en mötesplats för akademiker och en intresserad allmänhet. Läs mer på deras hemsida

Kontaktinformation

Fredrik Nilsson

fredrik [dot] nilsson [at] ism [dot] lu [dot] se