Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Öresundsregionen som prioritering på Lunds universitet?

Kartläggning av hur universitetets institutioner samarbetar och samverkar med aktörer i Danmark

Kartläggning och rapport genomförd av Christer Eldh, lektor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet, Elin Fredriksson, studentmedarbetare, och Markus Idvall, lektor vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet samt tidigare föreståndare för Centrum för Öresundsstudier.

I Lunds universitets strategiska plan för 2017-2026 är ”[s]amverkan och integration med universitet och andra partners i Öresundsregionen” listat som ett prioriterat område. Eftersom detta sattes i fokus för Lunds universitet behövdes en utgångspunkt från vilken utvecklingsarbetet kunde ske, ett så kallat nolläge. Centrum för Öresundsstudier genomförde därför med start hösten 2018 en kartläggning av i vilken utsträckning Lunds universitet samverkar och interagerar med danska universitet och andra partners i Öresundsregionen. Denna kartläggning kom att resultera i en sammanställning av data som analyserats och tillgängliggjorts i rapporten ”Öresundsregionen som prioritering på Lunds universitet? Kartläggning av hur universitetets institutioner samarbetar och samverkar med aktörer i Danmark”. Du kan läsa rapporten i fulltext här.

Bild på rapportens framsida. På omsidan ett fotografi av Öresundsbron. 

Kontakt

Johanna Rivano Eckerdal
Föreståndare

johanna [dot] rivano_eckerdal [at] kultur [dot] lu [dot] se
+46 46 222 30 35