Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kultur som drivkraft i regional utveckling

Kulturell verksamhet, särskilt kulturella näringar, har kommit att bli ett nyckeltema i europeisk och svensk utvecklingspolitik. Städer, regioner och länder menar idag att kulturen representerar den potential för utveckling som global konkurrens och urbanisering kräver. Kultur i bred bemärkelse har sedan mitten av 2000-talet blivit ett politiskt utvecklingsområde, och en rad handlingsplaner och stödprogram har sjösatts på nationell, regional och lokal nivå. Trenden tycks dessutom fortsätta. Inom EU finns ett nytt ramprogram för kultur som startar 2014 och kulturen fungerar som ett element i såväl landsbygds- som stadsutveckling.

Under 2013 genomför forskare vid Centrum för Öresundsstudier och Institutionen för service management, Campus Helsingborg, en pilotstudie i Öresundsregionen av hur visionen om kultur för regional utveckling kommer till uttryck på både politisk nivå och verksamhetsnivå. Vilka framtidsdrömmar följer med visionen och vilka konkreta åtgärder och projekt utformas för att uppnå drömmarna? Studien avgränsas till att omfatta städerna Helsingborg och Helsingör.

Resultaten kommer att presenteras i samband med en workshop på temat Kultur som drivkraft i regional utveckling som arrangeras i november 2013.

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Katja Lindqvist
docent i företagsekonomi

Institutionen för Service Management
Campus Helsingborg

+4642356627
katja [dot] lindqvist [at] ism [dot] lu [dot] se

Personlig webbplats

Centrum för Öresundssstudier
Lunds universitet
Campus Helsingborg
Box 882
251 08 Helsingborg

Telefon 046-222 00 00 (växel)