Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Transnationella sociala rörelser och motståndets praktiker

Centrum för Danmarksstudier arrangerade den 12 mars 2012 en workshop på temat Transnationella sociala rörelser och motståndets praktiker.

Under det sena 1900-talet och tidiga 2000-talet blev det allt vanligare att olika sociala rörelser krävde förändringar, det kunde handla om djurens rättigheter, globala rättvisefrågor, hbtq-frågor och miljöfrågor. I flera avseenden tycktes dessa rörelser överskrida gränser av skilda slag. I en del fall var de transnationella till sin karaktär genom att människor från olika delar av världen gjorde gemensam sak, antingen genom att faktiskt demonstrera tillsammans eller genom att etablera synkroniserade demonstrationer på olika håll i världen. Gränser överskreds också genom att de inkluderade grupper av människor från olika klasser och generationer, men också genom att engagera oberoende av sexualitet, ras och kön.

I workshopen problematiserades idén om ett gränslöst tillstånd genom fokus på sociala rörelser i Öresundsområdet eller Öresundsregionen. Under workshopen diskuterades även på vilka sätt globala sociala rörelser har formats av och format en dansk respektive svensk kontext: finns det frågor och handlingar som endast med svårighet rör sig över nationsgränser? Är det tänkbart att nationsgränsen har skapat särskilda förutsättningar för formeringsprocesser, har närheten till gränsen möjliggjort specifika motståndspraktiker och formeringsprocesser? Dessa frågor diskuterades med utgångspunkt i samtiden, men med hjälp av ett historiskt perspektiv. Vad kan vi lära oss om sociala rörelser och gränsöverskridandets praktiker om de studeras ur ett komparativt och historiskt perspektiv?

Transnationella sociala rörelser och motståndets praktiker
workshop

Kontaktinformation

Fredrik Nilsson

fredrik [dot] nilsson [at] ism [dot] lu [dot] se (fredrik[dot]nilsson[at]ism[dot]lu[dot]se)