Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Föreståndare

Johanna Rivano Eckerdal

Jag är docent och universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap och verksam vid Institutionen för kulturvetenskaper. Från 1 januari 2020 delar jag min tid mellan att vara forskare och lärare och att vara föreståndare för Centrum för Öresundsstudier.

Jag tycker att det är både intressant och viktigt att CORS positionerar sig som ett centrum för att stärka och främja möten såväl mellan företrädare för olika akademiska discipliner som mellan akademi och profession, samt mellan forskning och allmänhet. Forskare har en viktig uppgift att bidra i samhällsdebatten med väl underbyggd kunskap kring aktuella frågor i denna tid av växande klyftor och polariserade uppfattningar.

Centrumet har uppgiften och möjligheten att undersöka och sprida kunskap om Öresundsregionen men även om andra gränser som exempelvis kan vara geografiska, sociala och kulturella. Centrumets kulturvetenskapliga perspektiv är värdefullt för att på olika sätt undersöka hur vi kan förstå gränser och vilka konsekvenser de får konkret, fysiskt och praktiskt samt kulturellt och socialt. Jag ser det som mycket intressant att få arbeta med dessa frågor.

Min nuvarande forskning rör kulturpolitik, och då särskilt verksamhetsutveckling vid folkbibliotek i olika regioner i Sverige, samt styrdokuments betydelse och funktion för folkbibliotek och folkbibliotekarier. Jag har specifikt ägnat mig åt bibliotekens och bibliotekariers demokratiska roll.

Med utgångspunkt i min forskning vill jag framöver rikta in centrumets arbete på hur kultur på olika sätt formuleras som förändringsagent. Det finns ett antal områden som det vore intressant och relevant att fokusera på som rör hur kultur kan förstås och förespråkas som ett instrument för att åstadkomma olika resultat och förändringar i samhället. Dessa handlar inte sällan om att överbrygga barriärer och gränser av olika slag. Centret kan bidra till att skapa möten mellan olika parter där de kan lära av varandra. Jag menar att det är ett viktigt bidrag att föra en kritisk diskussion av olika argument och anordna aktiviteter relaterade till kultur som värdeskapare. Detta kan belysa vad som gjorts, vad som görs och inte minst försöka peka ut väsentliga vägar att följa framåt.

Det är med stor glädje jag har tagit mig an uppdraget som föreståndare och ser fram emot att få vara en del av dess verksamhet under de kommande åren.

Johanna Rivano Eckerdal


Du kan läsa mer om Johanna Rivano Eckerdal i forskningsportalen LUCRIS

Kontakt

Johanna Rivano Eckerdal
Föreståndare

johanna [dot] rivano_eckerdal [at] kultur [dot] lu [dot] se
+46 46 222 30 35