Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Existens hotad för viktigt forskningsbibliotek

Bolette Frydendahl Larsen

KVINFO är ett kunskapscenter för genus, jämställdhet och mångfald i Köpenhamn, Danmark. Nu hotar den danska kulturministern Mette Bock, från partiet Liberal alliance, KVINFOs existens genom att vilja inordna biblioteket under det Kungliga biblioteket.

En annan politiker från Liberal alliance, Laura Lindahl, har uttalat att detta är ett första steg mot att stänga ner KVINFO helt - Liberal alliance menar att KVINFO är ”politiskt” och därför inte bör få ekonomiskt stöd från staten. I Øresundsnätvärket för kønshistorisk forskning finner vi det oroande att en institution som förmedlar forskningsresultat angrips för att vara “politisk” och att detta används som argument mot att ge KVINFO ekonomiskt stöd. Den fria förmedlingen av forskning till en bred publik är helt central i ett modernt demokratiskt samhälle.

Øresundsnätverket för kønshistorisk forskning ser det som mycket negativt ifall KVINFOs bibliotek läggs in under det Kungliga biblioteket. Biblioteket är inte bara en unik samling av böcker och tidskrifter: Institutionen deltog i uppmärksammandet av 100-årsjubileumet för allmän rösträtt i Danmark (2015) och förmedlar kvinno- och genushistoriska källor och forskning till grundskoleelever, gymnasiestudenter, universitetsstuderande och forskare. KVINFO organiserar dessutom offentliga arrangemang där ny genusforskning presenteras.

Som forskare med intresse för genus, jämställdhet och mångfald i Norden har vi både nytta och glädje av KVINFOs specialiserade bibliotekarier när vi har behov av kunskap om danska förhållanden. Vi har också tryggt kunnat hänvisa våra studenter till KVINFOs databaser och hjälp på KVINFOs bibliotek.

Om KVINFOs bibliotek flyttas till det Kungliga biblioteket fruktar vi att vi och dem inte längre kommer att kunna få samma experthjälp. Därmed blir det svårare att forska i dansk och nordisk kvinno- och genushistoria och samtid.

Vi uppmanar därför alla nordiska forskare som önskar att stödja KVINFO att sätta sitt namn på ett öppet brev till den danska regeringen och kulturministern om att bevara KVINFOs bibliotek som en självständig enhet: 

https://www.skrivunder.com/bevara_kvinfo

Onsdag 29. mars kl. 12 skickas alla inkomna underskrifter till Kulturministeriet. Samma dag kl. 14 ska Folketinget debattera KVINFOs framtid. Namninsamlingen kommer dock fortsätta så länge KVINFO är hotat. 

Ni kan även stödja kampanjen för KVINFO på facebook: https://www.facebook.com/bevarkvinfo/

 

Bolette Frydendahl Larsen, Øresundsnätverket för kønshistorisk forskning

 

KONTAKTINFORMATION

Bolette Frydendahl Larsen

Bolette Frydendahl Larsen är doktorand vid Forskarskolan i historia, Lunds universitet, och medlem av Øresundsnätverket för kønshistorisk forskning.

Frydendahl Larsen har specialinriktning på kulturhistoria, sexualitetshistoria och gränser för det normala. Mer information finner du på personalsidan.

 

E-post: bolette [dot] frydendahl_larsen [at] hist [dot] lu [dot] se