Det åttonde Krapperupsymposiet 2009

Flytande gränser: Dansk-svenska kulturella förbindelser efter 1658

Den 10-13 juni 2009 hölls det åttonde Krapperupsymposiet,som anordnades av Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen i samarbete med Centrum för Danmarksstudier vid Lunds universitet.

Platsen för arrangemanget var Krapperups slott, och presentationer hölls av Leon Jespersen, Rigsarkivet i Köpenhamn, Greger Andersson, musikvetare vid Lunds universitet, Gunilla Hermansson, litteraturvetare vid Göteborgs universitet, Marie-Louise Svane, litteraturvetare vid Köpenhamns universitet, Åsa Klintborg Ahlklo, trädgårdshistoriker vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, Anna Maria Blennow, arkitekturhistoriker vid LTH, Lunds universitet, Lars Berggren, historiker vid Lunds universitet, Fredrik Nilsson, etnolog vid Malmö Högskola, Kjell-Åke Modéer, rättshistoriker vid Lunds universitet, Lars Hovbakke Sørensen, historiker vid Århus och Köpenhamns universitet, Martine Cardel Gertsen, litteraturvetare vid Köpenhamns universitet, Peter Schepelern, filmvetare vid Köpenhamns universitet, Morten Bjerregaard Michelsen, musikvetare vid Köpenhamns universitet. Offentliga föreläsningar hölls av Hanne Sanders, historiker vid Lunds universitet, Ulf Teleman, språkvetare vid Lunds universitet, och Ann-Charlotte Weimarck, konstvetare vid Lunds universitet. Visningar genomfördes av Eva Lillienberg Olsson, intendent vid Krapperups slott, och Cecilia Sjölin, konstvetare vid Lunds universitet.

En bok från symposiet är under utgivning med Hanne Sanders och Anders Palm som redaktörer och utges i samarbete med Krapperupstiftelsen på Makadam förlag under 2010.

Kontaktinformation

Hanne Sanders
professor i historia
hanne [dot] sanders [at] hist [dot] lu [dot] se
+46 46 222 32 95