Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

HÖRESUND

En podd från Centrum för Öresundsstudier

Blå form på ljusgrön bakgrund. I den blå formen står ordet HÖRESUND i versaler.

HÖRESUND fokuserar på gränser i allmänhet och på Öresundsregionen i synnerhet. Gränser kan fungera både som barriärer och som motorer, och är ständigt under förhandling. Lyssna på dessa förhandlingar i HÖRESUND!

Podden finns att lyssna på här:

Avsnitt

#6 Psykologiskt försvar under kalla kriget

Svenskarna uppmanas naivt att kämpa till sista droppen, danskarna att vara pragmatiskt lydiga. Känns bilden igen? Inte? Marie Cronqvist och Rosanna Farbøl ger många fler nyanser när de pratar om svensk och dansk beredskapskultur under kalla kriget och fram till idag. Sverige inspirerades av USA och Danmark inspirerades av Sverige, men skillnaderna mellan de skandinaviska länderna handlade mer om vem som hade erfarenhet av att vara i krig, och vem som trodde på en lika teoretisk som otrolig seger.

Medverkande:
Marie Cronqvist, docent och lektor i journalistik och mediehistoria, Lunds universitet
Rosanna Farbøl, forskare i mediehistoria, Lunds universitet

Lyssna på deras samtal om civil beredskap, propaganda och mänskligt försvar. Vill du sen läsa mer finns deras bok (redigerad tillsammans med Casper Sylvest) att läsa gratis här: Cold war civil defence in western Europe: Sociotechnical imaginaries of survival and preparedness.

#5 Uncertainties about Covid-19 in Sweden, Denmark, and beyond

Internationell media förundrades över ”den svenska strategin" medan människor på plats i Sverige och Danmark förhandlade och omförhandlade sina egna erfarenheter av att leva genom Covid-19-pandemin. I det här avsnittet diskuterar Raquel García-Plaza, läkare och doktorand i medicinsk antropologi vid Universidad de Salamanca, sin forskning med Rachel Irwin, medicinsk antropolog och docent i etnologi vid Lunds universitet, vars forskning idag rör sig kring nordiskt, europeiskt och globalt samarbete inom vaccindiplomati. Vilka nyanser gick förlorade i kommunikationen om Covid-19? Vilka var de gemensamma erfarenheterna och vilka skiljde sig åt?

Medverkande:
- Rachel Irwin, docent i etnologi vid Lunds universitet
- Raquel García-Plaza, doktorand i medicinsk antropologi vid Universidad de Salamanca
Lyssna på deras diskussion om hur Covid-19-strategierna påverkade människor i Sverige, Danmark och andra länder.

#4 #MeToo i Norden 

#Metoo har sett olika ut i de nordiska länderna, och fått olika konsekvenser. I detta avsnitt diskuterar Gabriella Nilsson med Sofia Wanström, doktorand i nordisk folkloristik vid Åbo akademi. Sofia Wanströms avhandlingsprojekt ”Då dammen brast: Narrativ analys av berättelser om sexuella övergrepp” fokuserar på sexuellt våld, berättande och sociala rörelser. Berättelserna rör både egnas gränser, andras gränser och språkliga gränser.
Medverkande:
Gabriella Nilsson, docent i etnologi vid Lunds universitet
Sofia Wanström, doktorand i nordisk folkloristik vid Åbo akademi

Lyssna på deras diskussion om hur människor sätter ord på erfarenheter och vilka gränser som utmanas genom detta.

#3 Corona i språket i Öresundsregionen

De ansvariga för den danska och den svenska nyordslistan talar med CORS föreståndare för att ta reda på hur coronapandemin har förändrat språken i Sverige och Danmark. Trion diskuterar också hur de tar fram nyord och vilka skillnader det finns i den danska och svenska processen. 
Medverkande
- Marianne Rathje, nyordsansvarig på Dansk Sprognævn
- Ola Karlsson, språkvårdare och nyordsredaktör vid Språkrådet i Sverige
- Johanna Rivano Eckerdal, föreståndare för Centrum för Öresundsstudier
Lyssna på deras diskussion om favoritnyord, hur gamla ord blev corona-nya och varför de gärna hade haft varandras pressgenomslag!

Mer information:
Danska nyordslistan 2021: https://dsn.dk/.../dansk-sprognaevns-nyordsliste-2021/
Svenska nyordslistan 2021: https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-nyord/nyordslistan-2021

#2 Undervisning på universitet i coronatider

I detta avsnitt samtalar Centrum för Öresundsstudiers föreståndare Johanna Rivano Eckerdal med tre nyckelpersoner på tre universitet i Öresundsregionen, för att ta reda på hur de har kunnat fortsätta utbilda studenter under coronapandemin.
Medverkande:
- Jens Erik Mogensen, prodekan för utbildning vid Det Humanistiske Fakultet vid Københavns universitet
- Ann-Kristin Wallengren, prodekan på Humanistiska och Teologiska fakulteterna vid Lunds universitet (nu vicerektor för utbildning vid Lunds universitet)
- Per Hillbur, prorektor för Malmö universitet
Lyssna på deras diskussion om plötsliga omställningar, lärares utmaningar och studenters reaktioner!

#1 Dokument på gränsen

Ett samtal om att korsa gränser i allmänhet och att korsa dansk-svenska gränsen i synnerhet. Samtalet handlar om gränshinder, rättigheter och kärlekens olika kategorier.
Medverkande:
Maja Sager, lektor i genusvetenskap
Johanna Rivano Eckerdalföreståndare för Centrum för Öresundsstudier
- Mia Krokstäde, koordinator vid föreståndare för Centrum för Öresundsstudier