Värdskap

Praktik och ideal

Worskhop Hospitality

Turismindustrin har sedan länge definierats som en av de viktigaste sektorerna inom regional utveckling. Med anledning av detta anordnade Centrum för Öresundsstudier i samarbete med Institutionen för service management och tjänstevetenskap (ISM) en workshop på temat Värdskap: Praktik och ideal.

Viktiga frågor som belystes var olika praktiker, tolkningar och förståelser av det goda Värdskapet. Konferensen stärkte kontakterna mellan forskare från ISM och kollegor från andra lärosäten i Skandinavien som bedriver forskning och utbildning inom det så kallade Hospitalityfältet.

Under worskhopen diskuterades gemensamma ansatser för teoriutveckling och forskning inom området vilket kommer resultera i gemensamma forskningsinsatser, publikationer och utbildning.

Kontaktinformation

Fredrik Nilsson

fredrik [dot] nilsson [at] ism [dot] lu [dot] se