Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fisken

kl. 18.00-19.30 onsdag den 23 oktober

Auditoriet, Kulturen i Lund, Tegnérsplatsen 6, Lund

Bild på ett fiskstim. Fotograferad nerifrån. Blå nyanser.

 

Ida Wingren
"Berättelser om ett Östersjöfiske i kris"

Wingrens föredrag kommer att handla om hur olika aktörer pratar om krisen i Östersjöfisket. På vilket sätt framställs krisen ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv? Vilka berättelser dominerar och varför? Vilka konsekvenser får de olika berättelserna både för fiskaren och för samhället i stort?

Ida Wingren är doktorand vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet. Wingren har under fem år genomfört intervjuer, dokumentanalyser och mötesdeltagande för att studera hur olika aktörer pratar om de utmaningar Östersjöfisket står överför, bakomliggande orsaker och hur de anser att krisen bäst kan lösas.
 

Jeppe Høst
"Fisken, det politiske dyr?"

“It’s okay to eat fish because they don’t have any feelings” sang Kurt Cobain engang. I det tyvende århundrede er fisken dog i stigende grad blevet gjort til objekt for politik – både internationalt, nationalt og helt lokalt. Fisken er gået fra at være en uudtømmelig ressource til en truet art forvaltet gennem omsættelige fiskekvoter. I Jeppe Høst oplæg vil Høst følge nogle af de store omvæltninger som fisken har gennemgået i som politisk objekt og sætte fokus på nogle af de forandringer som kendetegner fiskeriet som erhverv de sidste årtier.

Jeppe Høst arbetar som senioranalytiker på Oxford Research och specialiserar sig på regional utveckling. Jeppe Høst doktorerade på avhandlingen Captains of Finance: An inquiry into market-based fisheries management 2013.


Föredraget ingår i en serie, missa inte Hästen, Oxen och Grisen!