Experimentell arkeologi i Öresundsregionen, traditioner och visioner, Del 2

Workshopen arrangeras av Centrum för Danmarksstudier i samarbete med Saxo-institutet vid Köpenhamns universitet och Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet. Arrangemanget genomförs under en heldag den 6 november 2009 i Köpenhamn. Studenter, lärare och forskare i experimentell arkeologi i Öresundsregionen får tillfälle att mötas och utbyta erfarenheter.

Kontaktinformation

Bodil Petersson
bodil [dot] petersson [at] lnu [dot] se