Spritsmugglingen i Öresund och på Östersjön under 1920-talet

Föreläsning på Medborgarskolan

23 november kl. 13.00 – 15.00

Fredrik Nilsson, professor i etnologi och föreståndare för Centrum för Öresundsstudier, och Johan Lundin, professor i historia vid Malmö Högskola, höller ett föredrag om spritsmugglingen i Öresund och på Östersjön under 1920-talet, utifrån boken Spritsmuggling på Östersjön.

Föredraget hölls på Medborgarskolan, Gasverksgatan 17, Helsingborg, och ytterligare information finns här.

Kontaktinformation

Fredrik Nilsson

fredrik [dot] nilsson [at] ism [dot] lu [dot] se