Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Bokserie - komplett lista

Centrum för Öresundsstudier ger ut böcker i samarbete med Makadam Förlag.
På denna sida finner du en klickbar lista med böckerna i serien Öresundsstudier. När du klickar på en titel, öppnas bokens presentationssida direkt hos Makadam Förlag eller i vissa fall hos relevant nätbokhandel.

Tidigare utgåvor i bokserien:

Nr 37 
Den skandinaviske encyklopædi
Udgivelse og udformning af Nordisk familjebok og Salmonsens Konversationsleksikon

Maria Simonsen, 2016

Nr 36
À la mode
Mode mellan konst, kultur och kommers

red. Cecilia Fredriksson och Ida de Wit Sandström, 2016

Nr 35
Spritsmuggling på Östersjön
En kulturhistorisk studie av nätverk i tillblivelse

Johan A Lundin, Fredrik Nilsson, 2015

Nr 34
Ditt språk i min mun
Grannspråkets glädje och gagn

Anna Smedberg Bondesson, 2014

Nr 33
Katolsk manlighet
Det antimoderna alternativet - Katolska missionärer och lekmän i Skandinavien

Yvonne Maria Werner, 2014

Nr 32
Skandinavism
En rörelse och en idé under 1800-talet

red. Magdalena Hillström och Hanne Sanders, 2014

Nr 31
Framtidskuster
Hållbar utveckling i kustsamhällen

red. Cecilia Fredriksson och Mia Larsson, 2013

Nr 30
Den främmande förförerskan
Svenska synpunkter på Karen Blixen

Red. Ivo Holmqvist, 2013

Nr 29
Publik i perspektiv
Teaterarbete i Öresundsregionen

Red. Malena Forsare & Anja Mølle Lindelof, 2013

Nr 28
Locus Celebris
Dalby kyrka, kloster och gård
Red. Stephan Borgehammar & Jes Wienberg, 2012

Nr 27
Solen finns
Gustaf Munch-Petersen
Svenska dikter med kommentarer och efterord av 
Martine Cardel-Gertsen & Anders Palm, 2011

Nr 26
Det politiska äktenskapet
400 års historia om familj och reproduktion

Red. Bente Rosenbeck & Hanne Sanders, 2010

Nr 25
Flytande gränser
Dansk-svenska förbindelser efter 1658

Red. Anders Palm & Hanne Sanders, 2010


Nr 24
Regionauterna
Öresundsregionen från vision till vardag

Red. Orvar Löfgren & Fredrik Nilsson, 2010

Nr 23
"Mitt hems gränser vidgades"
En studie i den kullturella skandinavismen under 1800-talet

Kari Haarder Ekman, 2010


Nr 22
Lyksalighedens øer
Møder mellem poesi, religion og erotik i dansk og svensk romantik

Gunilla Hermansson, 2010

Nr 21
Wool and Society
Manufacturing Policy, Economic Thought and Local Production in 18th-century Iceland

Hrefna Róbertsdóttir, 2008

Nr 20
Ett möte
Svensk och dansk litterär romantik i ny dialog

Gunilla Hermansson & Mads Nygaard Folkmann, 2008

Nr 19
Kanon och kulturarv
Historia och samtid i Danmark och Sverige

Red. Lars-Eric Jönsson, Anna Wallette & Jes Wienberg, 2008
Finns att läsa fritt tillgängligt på Open Books vid LU


Nr 18
Öresund -- barriär eller bro?
Kulturella kontakter och samhällsutveckling i Skåne och på Själland under järnåldern

Red. Anne Carlie, 2008

Nr 17
Efter Roskildefreden 1658
Skånelandskapen och Sverige i krig och fred

Hanne Sanders, 2008

Nr 16
Skåne i Danmark
En dansk historia till 1658

Harald Gustafsson, 2008

Nr 15
Migration och tillhörighet
Inklusions- och exklusionsprocesser i Skandinavien

Red. Gunnar Alsmark, Tine Kallehave & Bolette Moldenhawer, 2007
Finns att läsa fritt tillgängligt på Open Books vid LU

Nr 14
Öresundsgränser
Rörelser, möten och visioner i tid och rum 

Red. Fredrik Nilsson, Hanne Sanders & Ylva Stubbergaard, 2007

Nr 13
Nyfiken på Danmark
– klokare på Sverige

Hanne Sanders, 2006

Nr 12
Bortom stereotyperna?
Invandrare och integration i Danmark och Sverige

Red. Ulf Hedetoft, Bo Petersson & Lina Sturfelt, 2006
Finns att läsa fritt tillgängligt på Open Books vid LU



Nr 11
Inte ett ord om kärlek
Äktenskap och politik i Norden ca 1850–1930

Kari Melby, Anu Pylkkänen, Bente Rosenbeck, Christina Carlsson Wetterberg, 2006

Nr 10
Vid gränsen
Integration och identiteter i det förnationella Norden

Red. Harald Gustafsson & Hanne Sanders, 2006

Nr 9
Tänkarens mångfald
Nutida perspektiv på Søren Kierkegaard

Red. Lone Koldtoft, Jon Steward & Jan Holmgaard, 2005

Nr 8
Kungamakt och bonderätt
Om danska kungar och bönder i riket och i Göinge härad ca 1575–1640

Stefan Persson, 2005

Nr 7
H.C. Andersens underbara resor i Sverige
Red. Ivo Holmqvist, 2005

Nr 6
Nordisk katolicism
Katolsk mission och konversion i Danmark i ett nordiskt perspektiv

Yvonne Maria Werner, 2005

Nr 5
Holberg i Norden
Om Ludvig Holbergs författarskap och dess kulturhistoriska betydelse 

Red. Gunilla Dahlberg, Peter Christensen Teilmann & Frode Thorsen, 2004

Nr 4
Att gestalta en region
Källornas strategier och mediernas föreställningar om Öresund

Jesper Falkheimer, 2004

Nr 3
Ett annat 1100-tal
Individ, kollektiv och kulturella mönster i medeltidens Danmark

Red. Peter Carelli, Lars Hermanson & Hanne Sanders, 2004

Nr 2
Gustafs ansigter
– selvfremstilling i Gustaf Munch-Petersens forfatterskab

Martine Cardel Gertsen, 2003

Nr 1
Grundtvig – nyckeln till det danska?
Red. Hanne Sanders & Ole Vind, 2003

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Markus Idvall

Föreståndare
Docent i etnologi

E-post: markus [dot] idvall [at] kultur [dot] lu [dot] se
Telefon:+ 46 46 222 0949

Centrum för Öresundsstudier nr 37

omslag dse

Centrum för Öresundssstudier
Lunds universitet
Campus Helsingborg
Box 882
251 08 Helsingborg

Telefon 046-222 00 00 (växel)