Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Konferenser

Konferens vårterminen 2019

Vårens träff med Øresundsnätverket för kønshistorisk forskning blir den 7 juni. Konferensen är kl 13-18 med efterföljande middag på Koordinationen for Kønsforskning, Københavns Universitet. Anmälan dig till emma [dot] severinsson [at] hist [dot] lu [dot] se senast 15 maj! Ange om ni vill komma på konferensen och om ni vill delta i middagen. Det är bra om även ni som presenterar anmäler er till middagen! Programmet kan du läsa i denna pdf: PDF iconprogramoresundsnatverketvt2019.pdf

 

Konferens höstterminen 2018

Höstens träff med Øresundsnätverket för kønshistorisk forskning är den 2 november kl 13-18 på Genusvetenskapliga institutionen i Lund. Anmälan krävs både för deltagande i konferensen och middagen (glöm inte ange eventuella allergier). Anmälan för deltagande i konferens och middag görs senast 10 oktober till emma [dot] severinsson [at] hist [dot] lu [dot] se. Programmet kan du läsa i denna pdf: PDF iconprogramoresundsnatverket.pdf

 

Konferens vårterminen 2018

Vårens träff med Øresundsnätverket för kønshistorisk forskning blir den 25 maj 2018 på Saxo-institutet i Köpenhamn. Programmet kan du läsa i denna pdf: PDF iconprogramvt2018.pdf

 

Konferens höstterminen 2017

Höstens träff med Øresundsnätverket för kønshistorisk forskning hölls den 3:e november kl 13-18 med efterföljande middag på Lunds universitet hålls nästa konferens. Programmet kan du läsa i denna pdf: PDF iconprogram2017-2.pdf

 

Konferens höstterminen 2016

Nu är det dags för höstens träff med Øresundsnätverket för kønshistorisk forskning. Den 18:e november kl 13-17 med efterföljande middag på Malmö högskola hålls nästa konferens. Anmäler dig gör du till Emma Severinsson på emma [dot] severinsson [at] hist [dot] lu [dot] sesenast 1 november.

Anmäl om du vill delta under dagen och middagen. Välkomna!

PDF iconprogramht-16.pdf

Konferens höstterminen 2015

Nu är det dags för höstens träff med Øresundsnätverket för kønshistorisk forskning. Den 13:e november kl 13-17 med efterföljande middag vid Centrum för genusvetenskap i Lund hålls nästa konferens. Anmäler dig gör du till Emma Severinsson på emma [dot] severinsson [at] hist [dot] lu [dot] se

Anmäl om du vill delataga under dagen och middagen. Det går också bra att anmäla om du vill göra en presentation! Välkomna!

Konferens vårterminen 2015

Programmet till vårens minkonferens med Øresundsnätverket för kønshistorisk forskning är klart! Konferensen äger rum vid Koordinationen för kønsforskning vid Køpenhamns universitet fredagen den 24 april med start kl 13 och med sedvanlig middag och festligheter på kvällen. Anmälan sker till mailadress koordinationen [at] soc [dot] ku [dot] dk. Ange särskilt om du vill delta också på kvällen.

 

PDF iconoresundsnatverk_vt_15.pdf

Konferens höstterminen 2014

Øresundsnätverket för kønshistorisk forsknings nionde konferens ägde rum i Lund i det nya huset för humaniora och teologi, LUX. Den anordnades av Historiska institutionen vid Lunds universitet i samarbete med Centrum för Öresundsstudier (CORS) fredagen den 14 november med middag och god samvaro på kvällen. Som vanligt var det både svenska och danska forskare som presenterade projekt i olika faser. Höstens konferens bjöd på presentationer som  Har videnskaben køn? Kvinder i forskning med  Bente Rosenbeck, Københavns universitet, Ägare och kapital - klass och genus hos kapitalägare i Sverige 1918-1939 med  Pål Brunnström, Lunds universitet,  Homoseksualitet, borgerskab, klasse og nation i Danmark, ca. 1890-1912 med Niels Nyegaard, Aaarhus universitet, Her-story revisited? Några reflektioner utifrån skrivandet av Lundakvinnors historia 1862 till idag med Ulrika Holgersson, Lunds universitet och slutligen  Opfindelsen af den psykopatiske pige. Psykiatriens indtræden i socialt arbejde i 1900-tallets Danmark, Bolette Frydendahl Larsen, Lunds universitet. Historiceringen av kvinnors roll och strävan för delaktighet vid universitet under rubriken Har videnskaben køn? Kvinder i forskning, mynnade ut i en engagerande diskussion kring hur vetenskapens kön ser ut idag  och som vi förmodligen kommer att ha all anledning att återkomma till.

Programmet som pdf finns här: PDF icongenusnatverk_program_ht14.pdf

 

Konferens vårterminen 2014

Øresundsnätverket för kønshistorisk forsknings senaste konferens hölls fredagen den 23 maj på Københavns Universitet.

Vi var 15-20 deltagare från båda sidor av sundet och presentationerna som hölls representerade såväl dansk som svensk kønshistorisk forskning.

Dessa minikonferenser visar alltid på den bredd som återfinns inom den kønshistoriska forskningen och den här gången tog vi del av allt från sill- och matdemonstrationer i Malmö 1942, sexuell frigörelse och migration i Danmark mellan 1960-1980, kön och genus i den danska skolan 1850-1920, populärmusik och genus till en jämförelse av funktionshinder och sexualitet i Sverige och Danmark mellan 1960-2000. Dessutom hade nätverket besök från Linköpings universitet av doktoranden Marie-Louise Holm som diskuterade projektet ”Selvets skæringspunkter – Kønslige kropsmodifikationer i lægevidenskabelige kontekster i det 20. århundrede”.

Kvällen avslutades sedvanligt med middag och möjligheter till vidare diskussion efter dagens seminarier.

 

Hela programmet och information kring konferensen finns här: PDF iconoresundsnetvaerk_program_vt_14.pdf.   

 

Äldre program:

PDF icon2013.pdf

PDF icon2012nr2.pdf

PDF icon2012.pdf

PDF icon2011nr2.pdf:

PDF icon2010.pdf

PDF icon2010nr1.pdf

 

 

 

 

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Emma Severinsson 
Historiska institutionen

emma [dot] severinsson [at] hist [dot] lu [dot] se

+46 46 222 78 46

Centrum för Öresundssstudier
Lunds universitet
Campus Helsingborg
Box 882
251 08 Helsingborg

Telefon 046-222 00 00 (växel)