Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson är professor i nordisk etnologi vid Avdelningen för Kultur, historia och filosofi på Åbo Akademi. Fredrik Nilsson var föreståndare för Centrum för Öresundsstudier 2012-2017 och har varit redaktör och författare i ett flertal av bokseriens volymer, där den senaste är nummer 35 - Spritsmuggling på Östersjön: En kulturhistorisk studie av nätverk i tillblivelse (tillsammans med Johan A. Lundin, 2015). Fredik Nilsson bedriver framförallt kulturanalytisk forskning om gränser och transnationella processer och har bland annat studerat flyktingläger, politiska rörelser och kriminella nätverk i Öresundsregionen. Vid sidan av detta har Nilsson bland annat undersökt hur populärmusik skapar utrymme för nya performativa praktiker, hur maskulina identiteter förhandlas med utgångspunkt i övervikt och hur genus förhandlas i religiösa kontexter i det moderna samhället. Forskningen knyts samman av ett intresse för politiska och kulturella processer samt identitetsformering.


Du kan läsa mer om Nilssons forskning och publikationer på dens sida i Åbo Akademis forskningsportal.

Kontakt

 

Fredrik Nilsson


Fredrik Nilsson

fredrik [dot] nilsson [at] ism [dot] lu [dot] se