Emma Hilborn är doktor i historia och disputerade 2014 med avhandlingen Världar i Brand. Fiktion, politik och romantik i det tidiga 1900-talets ungsocialistiska press. I sin forskning intresserar Hilborn sig huvudsakligen för kulturella föreställning och praktiker i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Hilborn har arbetat för Centrum för Öresundsstudier i ett pilotprojekt om hur cykling presenterades för en kvinnlig publik i de svenska damtidningarna Idun och Svensk damtidning, samt de danska Damernes Blad och Hjemmet under perioden 1890–1925. Pilotprojektet resulterade i artikeln Den eleganta cyklisten: Cykling, mode och kvinnlighet i sekelskiftets svenska och danska damtidningar, som kan läsas i fulltext här.

Du kan läsa mer om Hilborns forskning och publikationer på dens sida i Lunds universitets forskningsportal.