Föreläsningar

Om dansk kultur, det danska språket och det danska samhället

Observera att detta är 2019 års föreläsningar

24 juni eftermiddag

Henrik Marstal

Benny Andersen - en dansk digter og visekomponist med svenske forbilleder

Den danske digter og visekomponist Benny Andersen er en af de mest elskede i Danmark siden Anden Verdenskrig. Henrik vil tale dels om hans relation til dels svensk visetradition og Jan Johanssons 'Jazz på svenska', dels om danskhed. Henrik Marstal udgav sidste år en biografi om Benny Andersen, hvor han blandt andet satte fokus på dette aspekt.

Henrik är lektor på Rytmisk Musikkonservatorium, medlem av Statens Kunstfond och Kulturministeriets Forskningsudvalg samt författere till flera fackböcker, forskningsartiklar och debattinlägg om kön, media och musik.

 

25 juni eftermiddag

Lone Koldtoft

En Guttermand [ˈgudʌ,manˀ] : At udtale dansk for svensktalende. 

"Dansk udtale kan give selv den mest ihærdige svensker grå hår i hovedet. Tre relativt simple konstruktioner som ordet er dit, der er røg i køkkenet, og de skal nå toget til Odense er givetvis lette at forstå i en sms eller mail, fordi de fleste af ordene er genkendelige, måske bortset fra nå (hinna). Men optræder de tre konstruktioner i en samtale, er de hverken lette at forstå eller lette at udtale for mange svensktalende. Hvor rejste d´et hen i ordet? Hvad hændte med g´et i røg og toget? Hvorfor hikker danskerne, når de taler? Dansk udtale er svær, men det er bestemt ikke umuligt at lære."

Lone har skrivit två böcker med titeln En Guttermand [ˈgudʌ,manˀ]: Udtaleøvebog i dansk for svensktalende - ett texthäfte och ett uppgiftshäfte - om hur svenskar kan lära sig att uttala danska. Lone Koldtoft är språkvetare och undervisar i danska på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 
 

26 juni eftermiddag
Stadsvandring i Köpenhamn enligt särskilt schema

 

27 juni eftermiddag

Juni Søderberg Arnfast

Juni kommer att tala om motivationen till att tala danska och skälen till att svensktalande bör försöka göra detta.


Juni är lektor och forskare vid Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Juni fokuserar i sin forskning på modersmålsundervisning samt inlärning av danska som andraspråk eller nyspråk.

 

28 juni eftermiddag

Avslutning, dansk-svenskt quiz och diplomutdelning. 
Vad har du lärt dig om det dansk-svenska? Huvudlärare Signe Brantelid har skapat ett quiz till kursdeltagarna, där vinnarna får fina bokpriser.
Diplom delas ut till kursdeltagare som deltagit minst 4 av 5 dagar.

 

 

Kontaktinformation

Frågor om kursen skickar du till:
Mia Krokstäde
mia [dot] krokstade [at] cors [dot] lu [dot] se